מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

מאמרי המחקר

 • סקירה ענפית: סיכון סקטור ביטוח החיים בישראל (אנגלית)

  13/09/18

  S&P מעריכה את הסיכון בפעילות בסקטור ביטוח החיים בישראל כ"בינוני נמוך" בהשוואה הגלובלית. הערכה זו מביאה בחשבון את הסיכון בפעילות בישראל, כלכלה צומחת אך חשופה לסיכונים גיאופוליטיים. כמו כן היא מביאה בחשבון את סיכון ענף ביטוח החיים, עם רווחיות תנודתית ותלויה במידה רבה ברווחי השקעה, רמת סיכון גבוהה במוצרים, בעיקר לאור החשיפה להתארכות תוחלת חיים, חסמי כניסה גבוהים, פוטנציאל צמיחה הגלום לרוב במוצרים עם רווחיות נמוכה, ופיקוח רגולטורי הדוק

 • סקירה ענפית: סיכון סקטור הביטוח הכללי בישראל (אנגלית)

  13/09/18

  S&P מעריכה את הסיכון בפעילות בסקטור ביטוח הכללי בישראל כ"בינוני נמוך" בהשוואה הגלובלית. הערכה זו מביאה בחשבון את הסיכון בפעילות בישראל, כלכלה צומחת אך חשופה לסיכונים גיאופוליטיים. כמו כן היא מביאה בחשבון את סיכון ענף הביטוח הכללי, שהרווחיות החיתומית בו אינה גבוהה, עם רמת סיכון בינונית במוצרים וכיסוי הולם של ביטוחי משנה, חסמי הכניסה לא גבוהים, פוטנציאל צמיחה נייטרלי ופיקוח רגולטורי הדוק.

 • דעות ופרשנות: שאלות ותשובות: העלאת דירוג האשראי של מדינת ישראל

  07/08/18

  ב-3 באוגוסט, 2018, העלתה S&P Global Ratings את דירוג האשראי של מדינת ישראל ל-'AA-' מ-'A+' וקבעה תחזית דירוג יציבה. מסמך זה בא לענות על שאלות נפוצות לגבי השפעתה של העלאת דירוג המדינה על דירוג האשראי של החברות הישראליות.

 • מגמות בסיכוני אשראי: דו"ח דירוג מדינת ישראל

  03/08/18

  העלאת דירוג האשראי הריבוני של ישראל ל- "-AA" כל רקע צמיחה כלכלית ושיפור פיסקאלי

 • סקירה ענפית: סקירה חוצה סקטורים - סיכום המחצית ראשונה של 2018 ומבט קדימה

  08/07/18

  ניתוח מגמות ותחזיות בסקטורים: נדל"ן מניב, נדל"ן בארה"ב, קמעונאות מזון, בנקים, ותשתיות

 • סקירה ענפית: נדל"ן מניב בישראל

  04/07/18

  השיפור בפרופיל הפיננסי של חברות הנדל"ן המניב הישראליות בשנים האחרונות מציב אותן בעמדה חזקה יותר להתמודדות עם שינויים בתנאי השוק

 • מגמות בסיכוני אשראי: סיכום הפעילות בשוק האג"ח במחצית הראשונה של 2018 ומבט קדימה

  28/06/18

  הסקירה מתייחסת להיקף ההנפקות בשוק המוב, מרווחי הסיכון, איכות ההנפקות וכו'

 • דעות ופרשנות: טבלת מיפוי - הקשר בין סולם הדירוג הגלובלי לבין סולם הדירוג הישראלי

  26/06/18

  S&P מעלות מדרגת אשראי על בסיס המתודולוגיה הגלובלית של חברת S&P GLOBAL RATINGS. ועדות הדירוג קובעות תחילה דירוג גלובלי לכל מנפיק ו/או הנפקה. לאחר מכן, באמצעות טבלת המיפוי (ראו להלן), הוועדה ממירה את הדירוג הגלובלי (שהנו לרוב חסוי אלא אם כן החברה ביקשה לפרסם אותו) לדירוג אשראי בסולם הדירוג המקומי הישראלי (IL). טבלת המיפוי (להלן) מאפשרת למשתמשי הדירוג בשוק החוב הישראלי להעריך את הקשר שבין הדירוגים לטווח ארוך בסולם המקומי של S&P MAALOT לדירוגים לטווח ארוך על פי סולם הדירוג הגלובלי של STANDARD & POOR'S. טבלת המיפוי גם מראה את הקשר שבין דירוג המנפיק לטווח ארוך בסולם הדירוג הישראלי לבין הדירוג לטווח קצר בסולם הדירוג הישראלי.

 • דעות ופרשנות: השפעת גורמים חברתיים על דירוגי אשראי של חברות - תקציר

  12/06/18

  במחקר זוהו גורמים חברתיים פנימיים הקשורים להתנהלות החברה, כגון ניהול משאבי אנוש ובטיחות, וגורמים חברתיים חיצוניים, כגון שינויים דמוגרפיים או שינויים בטעמים חברתיים. גורמים חברתיים וגורמים סביבתיים מקבלים ביטוי בניתוח סיכון האשראי של חברות בנושאים שונים של מתודולוגיית הדירוג. הסיכון החברתי והסביבתי עשוי להשפיע הן על מרכיב הסיכון העסקי של חברה והן על מרכיב הסיכון הפיננסי

 • סקירה ענפית: חדשנות משבשת בענף הקמעונאות בארה"ב וב- EMEA (אנגלית)

  01/05/18

  התמודדותן של חברות מוצרי הצריכה, מרכולים וכו' עם שינויים בהעדפות הצרכנים