ארכיון מתודולוגיות

 

הצג:
 • ארכיון מתודולוגיה: בקשה להערות מהציבור לעדכון המתודולוגיה להערכת המרכיב ההוני במכשירים היברידים
  30/10/2017

  העדכון המוצע מתאר שינויים בפרמטרים המשמשים להערכת מרכיב ההון העצמי של מכשירים היברידיים ...

 • ארכיון מתודולוגיה: בקשה להערות מהציבור - מתודולוגיה מוצעת לגורמי מפתח לדירוג חברות נדל"ן
  26/09/2017

  בקשה להערות מהציבור למתודולוגיה מוצעת לבחינת הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף חברות נדל"ן. המתודולוגיה המוצעת מספקת מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ... ...

 • ארכיון מתודולוגיה: טבלאות ההמרה של S&P בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים (אנגלית)
  27/07/2017

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולם הדירוג הגלובלי, על בסיס המתודולוגיה הגלובאלית ובכך מגיעה לדירוג בסולם הגלובלי. טבלאות מיפוי משמשות אותנו להמיר את הדירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולמות מקומיים. טבלאות המיפוי מאפשרות לשחקנים בשווקי ההון של כל מדינה (או אזור גיאוגרפי) להבין את הקשר שבין הדירוגים בסולם המקומי לדירוג על פי סולם הדירוג הגלובאלי של S&P. המאמר מפרט את טבלאות המיפוי של 16 מדינות (או אזורים גיאוגרפים) ברחבי העולם. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: טבלאות ההמרה של S&P בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים (אנגלית)
  27/07/2017

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולם הדירוג הגלובלי, על בסיס המתודולוגיה הגלובאלית ובכך מגיעה לדירוג בסולם הגלובלי. טבלאות מיפוי משמשות אותנו להמיר את הדירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולמות מקומיים. טבלאות המיפוי מאפשרות לשחקנים בשווקי ההון של כל מדינה (או אזור גיאוגרפי) להבין את הקשר שבין הדירוגים בסולם המקומי לדירוג על פי סולם הדירוג הגלובאלי של S&P. המאמר מפרט את טבלאות המיפוי של 16 מדינות (או אזורים גיאוגרפים) ברחבי העולם. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת הלימות הון מותאם סיכון של מוסדות פיננסיים (אנגלית)
  20/07/2017

  המאמר מציג את ההנחות העומדות בבסיס מודל ההון מותאם הסיכון הפנימי של S&P להערכת הון הבנקים המדורגים ברחבי העולם. מודל זה משמש כלי אחיד למדידת והשוואת הלימות ההון של בנקים מודרגים, ללא תלות בפערי רגולציה בין מדינות. ... ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת הלימות הון מותאם סיכון של מוסדות פיננסיים (אנגלית)
  20/07/2017

  המאמר מציג את ההנחות העומדות בבסיס מודל ההון מותאם הסיכון הפנימי של S&P להערכת הון הבנקים המדורגים ברחבי העולם. מודל זה משמש כלי אחיד למדידת והשוואת הלימות ההון של בנקים מודרגים, ללא תלות בפערי רגולציה בין מדינות. ... ...

 • ארכיון מתודולוגיה: בקשה להערות - מתודולוגיה גלובלית לדירוג עסקאות Corporate Securitization
  28/04/2017

  בקשה להערות מהציבור למתודולוגיה מוצעת לדירוג עסקאות המשלבות בין אלמנטיים של מימון מובנה והערכת סיכונים תפעוליים ועסקיים של תאגידים ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לקישור הדירוג לטווח ארוך עם הדירוג לטווח קצר
  07/04/2017

  מאמר מתודולוגי המסביר כיצדS&P מקשרת בין דירוגי מנפיק לטווח ארוך לבין דירוגי מנפיק לטווח הקצר, על מנת לקבוע דירוג גלובלי לטווח הקצר, בין היתר, גם באמצעות הערכת פרופיל הנזילות של הישות המדורגת. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לקישור הדירוג לטווח ארוך עם הדירוג לטווח קצר
  07/04/2017

  מאמר מתודולוגי המסביר כיצדS&P מקשרת בין דירוגי מנפיק לטווח ארוך לבין דירוגי מנפיק לטווח הקצר, על מנת לקבוע דירוג גלובלי לטווח הקצר, בין היתר, גם באמצעות הערכת פרופיל הנזילות של הישות המדורגת. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לגזירת דירוג לטווח קצר מהדירוג לטווח הארוך
  20/12/2016

  המתודולוגיה המוצעת מבססת טבלת מיפוי סטנדרטית, שבאמצעותה ניתן לקבוע דירוג לטווח הקצר, על בסיס דירוג המנפיק לטווח הארוך. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: הודעה על מתודולוגיה מוצעת
  03/11/2016

  ...

 • ארכיון מתודולוגיה: הגדרות סולם הדירוג של S&P (אנגלית)
  18/08/2016

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch) ...

 • ארכיון מתודולוגיה: הגדרות סולם הדירוג של S&P (אנגלית)
  18/08/2016

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch) ...

 • ארכיון מתודולוגיה: הגדרות סולם הדירוג של S&P (אנגלית)
  18/08/2016

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch) ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג חברות הפועלות בענף החכירה התפעולית (אנגלית)
  19/07/2016

  המאמר מתאר את הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף החכירה התפעולית ("ליסינג תפעולי"). המאמר מוצג במטרה לקבל את הערות הציבור לפני פרסומה הסופי של המתודולוגיה. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: S&P Global Ratings מפרסמת בקשה לתגובות הציבור למתודולוגיה המוצעת לדירוג שיקום חוב
  07/07/2016

  S&P Global Ratings מפרסמת בקשה לתגובות הציבור למתודולוגיה המוצעת לדירוג שיקום חוב (recovery ratings) והחלתה לראשונה על דירוגי הנפקות של חברות ישראליות בסולם הדירוג המקומי ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת הלימות הון מותאם סיכון של בנקים (אנגלית)
  06/07/2016

  המאמר מציג את ההנחות העומדות בבסיס מודל ההון מותאם הסיכון הפנימי של S&P להערכת הון הבנקים המדורגים ברחבי העולם, ללא תלות בסוג התאגיד הבנקאי או מקום פעילותו. מודל זה משמש כלי אחיד למדידת והשוואת הלימות ההון של בנקים מודרגים, ללא תלות בפערי רגולציה בין מדינות. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: יישום היבטים מרכזיים במתודולוגיה המוצעת להערכת הלימות הון מותאם סיכון של בנקים (אנגלית)
  06/07/2016

  מסמך נלווה לבקשה להערות - מתודולוגיה להערכת הלימות הון מותאם סיכון של בנקים ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה מוצעת לדירוגי שיקום חוב להנפקות של חברות לא פיננסיות בדירוג ספקולטיבי (אנגלית)
  06/07/2016

  המאמר מתאר את המתודולוגיה המוצעת לקביעת דירוגי שיקום חוב להנפקות של חברות לא פיננסיות בדירוג גלובלי של '+BB' ומטה, במטרה לקבל את הערות הציבור לפני פרסומה הסופי. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: הנחות מרכזיות בשימוש במתודולוגיה המוצעת לדירוגי שיקום חוב להנפקות של חברות לא פיננסיות בדירוג ספקולטיבי (אנגלית)
  06/07/2016

  מאמר נלווה למתודולוגיה המוצעת לדירוגי שיקום חוב להנפקות של חברות לא פיננסיות בדירוג ספקולטיבי, המתאר את ההנחות והנתונים שישמשו בהערכות הדירוג על פי המתודולוגיה. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: הגדרות סולם הדירוג של S&P (אנגלית)
  29/06/2016

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch) ...

 • ארכיון מתודולוגיה: הגדרות סולם הדירוג של S&P (אנגלית)
  29/06/2016

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch) ...

 • ארכיון מתודולוגיה: הגדרות סולם הדירוג של S&P (אנגלית)
  29/06/2016

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch) ...

 • ארכיון מתודולוגיה: הודעה מוקדמת בדבר פרסום הצעה לעדכון המתודולוגיה לדירוג שיקום חוב והחלתה לראשונה על דירוגי הנפקות של חברות ישראליות בסולם הדירוג המקומי
  27/06/2016

  S&P Global Rtaings מבצעת בימים אלו בחינה מחדש של המתודולוגיה המשמשת לקביעת דירוגי שיקום חוב (recovery rating) לחוב של חברות לא פיננסיות בדירוג מנפיק גלובלי "ספקולטיבי" (דירוג מנפיק של 'BB+' ומטה בסולם הגלובלי), שרובן הגדול מדורגות על פי המתודולוגיה הכללית שלנו לדירוג תאגידים. במהלך השבועות הבאים בכוונתנו לפרסם בקשה להערות על המתודולוגיה המוצעת, במטרה לפנות למנפיקים ולמשקיעים לצורך קבלת הערותיהם. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: טבלאות ההמרה של S&P בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים (אנגלית)
  01/06/2016

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולם הדירוג הגלובלי, על בסיס המתודולוגיה הגלובאלית ובכך מגיעה לדירוג בסולם הגלובלי. טבלאות מיפוי משמשות אותנו להמיר את הדירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולמות מקומיים. טבלאות המיפוי מאפשרות לשחקנים בשווקי ההון של כל מדינה (או אזור גיאוגרפי) להבין את הקשר שבין הדירוגים בסולם המקומי לדירוג על פי סולם הדירוג הגלובאלי של S&P. המאמר מפרט את טבלאות המיפוי של 16 מדינות (או אזורים גיאוגרפים) ברחבי העולם. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: טבלאות ההמרה של S&P בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים (אנגלית)
  01/06/2016

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולם הדירוג הגלובלי, על בסיס המתודולוגיה הגלובאלית ובכך מגיעה לדירוג בסולם הגלובלי. טבלאות מיפוי משמשות אותנו להמיר את הדירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולמות מקומיים. טבלאות המיפוי מאפשרות לשחקנים בשווקי ההון של כל מדינה (או אזור גיאוגרפי) להבין את הקשר שבין הדירוגים בסולם המקומי לדירוג על פי סולם הדירוג הגלובאלי של S&P. המאמר מפרט את טבלאות המיפוי של 16 מדינות (או אזורים גיאוגרפים) ברחבי העולם. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: טבלאות ההמרה של S&P בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים (אנגלית)
  01/06/2016

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולם הדירוג הגלובלי, על בסיס המתודולוגיה הגלובאלית ובכך מגיעה לדירוג בסולם הגלובלי. טבלאות מיפוי משמשות אותנו להמיר את הדירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולמות מקומיים. טבלאות המיפוי מאפשרות לשחקנים בשווקי ההון של כל מדינה (או אזור גיאוגרפי) להבין את הקשר שבין הדירוגים בסולם המקומי לדירוג על פי סולם הדירוג הגלובאלי של S&P. המאמר מפרט את טבלאות המיפוי של 16 מדינות (או אזורים גיאוגרפים) ברחבי העולם. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: טבלאות ההמרה של S&P בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים
  01/06/2016

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולם הדירוג הגלובלי, על בסיס המתודולוגיה הגלובאלית ובכך מגיעה לדירוג בסולם הגלובלי. טבלאות מיפוי משמשות אותנו להמיר את הדירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולמות מקומיים. טבלאות המיפוי מאפשרות לשחקנים בשווקי ההון של כל מדינה (או אזור גיאוגרפי) להבין את הקשר שבין הדירוגים בסולם המקומי לדירוג על פי סולם הדירוג הגלובאלי של S&P. המאמר מפרט את טבלאות המיפוי של 16 מדינות (או אזורים גיאוגרפים) ברחבי העולם. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: טבלאות ההמרה של S&P בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים
  01/06/2016

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולם הדירוג הגלובלי, על בסיס המתודולוגיה הגלובאלית ובכך מגיעה לדירוג בסולם הגלובלי. טבלאות מיפוי משמשות אותנו להמיר את הדירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולמות מקומיים. טבלאות המיפוי מאפשרות לשחקנים בשווקי ההון של כל מדינה (או אזור גיאוגרפי) להבין את הקשר שבין הדירוגים בסולם המקומי לדירוג על פי סולם הדירוג הגלובאלי של S&P. המאמר מפרט את טבלאות המיפוי של 16 מדינות (או אזורים גיאוגרפים) ברחבי העולם. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: טבלאות ההמרה של S&P בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים
  01/06/2016

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולם הדירוג הגלובלי, על בסיס המתודולוגיה הגלובאלית ובכך מגיעה לדירוג בסולם הגלובלי. טבלאות מיפוי משמשות אותנו להמיר את הדירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולמות מקומיים. טבלאות המיפוי מאפשרות לשחקנים בשווקי ההון של כל מדינה (או אזור גיאוגרפי) להבין את הקשר שבין הדירוגים בסולם המקומי לדירוג על פי סולם הדירוג הגלובאלי של S&P. המאמר מפרט את טבלאות המיפוי של 16 מדינות (או אזורים גיאוגרפים) ברחבי העולם. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: טבלאות ההמרה של S&P בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים (אנגלית)
  01/06/2016

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולם הדירוג הגלובלי, על בסיס המתודולוגיה הגלובאלית ובכך מגיעה לדירוג בסולם הגלובלי. טבלאות מיפוי משמשות אותנו להמיר את הדירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולמות מקומיים. טבלאות המיפוי מאפשרות לשחקנים בשווקי ההון של כל מדינה (או אזור גיאוגרפי) להבין את הקשר שבין הדירוגים בסולם המקומי לדירוג על פי סולם הדירוג הגלובאלי של S&P. המאמר מפרט את טבלאות המיפוי של 16 מדינות (או אזורים גיאוגרפים) ברחבי העולם. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: טבלאות ההמרה של S&P בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים
  01/06/2016

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולם הדירוג הגלובלי, על בסיס המתודולוגיה הגלובאלית ובכך מגיעה לדירוג בסולם הגלובלי. טבלאות מיפוי משמשות אותנו להמיר את הדירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולמות מקומיים. טבלאות המיפוי מאפשרות לשחקנים בשווקי ההון של כל מדינה (או אזור גיאוגרפי) להבין את הקשר שבין הדירוגים בסולם המקומי לדירוג על פי סולם הדירוג הגלובאלי של S&P. המאמר מפרט את טבלאות המיפוי של 16 מדינות (או אזורים גיאוגרפים) ברחבי העולם. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: טבלאות ההמרה של S&P בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים
  01/06/2016

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולם הדירוג הגלובלי, על בסיס המתודולוגיה הגלובאלית ובכך מגיעה לדירוג בסולם הגלובלי. טבלאות מיפוי משמשות אותנו להמיר את הדירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולמות מקומיים. טבלאות המיפוי מאפשרות לשחקנים בשווקי ההון של כל מדינה (או אזור גיאוגרפי) להבין את הקשר שבין הדירוגים בסולם המקומי לדירוג על פי סולם הדירוג הגלובאלי של S&P. המאמר מפרט את טבלאות המיפוי של 16 מדינות (או אזורים גיאוגרפים) ברחבי העולם. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: Glossary
  23/05/2016

  ...

 • ארכיון מתודולוגיה: הגדרות סולם הדירוג של S&P (אנגלית)
  03/05/2016

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch) ...

 • ארכיון מתודולוגיה: הגדרות סולם הדירוג של S&P (אנגלית)
  03/05/2016

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch) ...

 • ארכיון מתודולוגיה: הגדרות סולם הדירוג של S&P (אנגלית)
  03/05/2016

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch) ...

 • ארכיון מתודולוגיה: הגדרות סולם הדירוג של S&P (אנגלית)
  01/02/2016

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch) ...

 • ארכיון מתודולוגיה: הגדרות סולם הדירוג של S&P (אנגלית)
  01/02/2016

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch) ...

 • ארכיון מתודולוגיה: הגדרות סולם הדירוג של S&P (אנגלית)
  01/02/2016

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch) ...

 • ארכיון מתודולוגיה: טבלאות ההמרה של S&P בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים (אנגלית)
  19/01/2016

  S&Pמדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולם הדירוג הגלובלי, על בסיס המתודולוגיה הגלובאלית ובכך מגיעה לדירוג בסולם הגלובלי. טבלאות מיפוי משמשות אותנו להמיר את הדירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולמות מקומיים. טבלאות המיפוי מאפשרות לשחקנים בשווקי ההון של כל מדינה (או אזור גיאוגרפי) להבין את הקשר שבין הדירוגים בסולם המקומי לדירוג על פי סולם הדירוג הגלובאלי של S&P. המאמר מפרט את טבלאות המיפוי של 16 מדינות (או אזורים גיאוגרפים) ברחבי העולם. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: טבלאות ההמרה של S&P בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים (אנגלית)
  19/01/2016

  S&Pמדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולם הדירוג הגלובלי, על בסיס המתודולוגיה הגלובאלית ובכך מגיעה לדירוג בסולם הגלובלי. טבלאות מיפוי משמשות אותנו להמיר את הדירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולמות מקומיים. טבלאות המיפוי מאפשרות לשחקנים בשווקי ההון של כל מדינה (או אזור גיאוגרפי) להבין את הקשר שבין הדירוגים בסולם המקומי לדירוג על פי סולם הדירוג הגלובאלי של S&P. המאמר מפרט את טבלאות המיפוי של 16 מדינות (או אזורים גיאוגרפים) ברחבי העולם. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: טבלאות ההמרה של S&P בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים (אנגלית)
  19/01/2016

  S&Pמדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולם הדירוג הגלובלי, על בסיס המתודולוגיה הגלובאלית ובכך מגיעה לדירוג בסולם הגלובלי. טבלאות מיפוי משמשות אותנו להמיר את הדירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולמות מקומיים. טבלאות המיפוי מאפשרות לשחקנים בשווקי ההון של כל מדינה (או אזור גיאוגרפי) להבין את הקשר שבין הדירוגים בסולם המקומי לדירוג על פי סולם הדירוג הגלובאלי של S&P. המאמר מפרט את טבלאות המיפוי של 16 מדינות (או אזורים גיאוגרפים) ברחבי העולם. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג חברות החזקה (אנגלית)
  01/12/2015

  ניתוח סיכוני האשראי של חברות השקעה המחזיקות במגוון רחב של חברות תפעוליות (ציבוריות ופרטיות) בשיעורי החזקה שונים, מצריך גישת דירוג התואמת את מודל יצירת הערך הייחודי של אותן חברות. באופן כללי, גישת הדירוג של חברות החזקה מבוססת על הערכת הגמישות הפיננסית, כפי שהיא משתקפת מאיכות האשראי, מהפיזור והגיוון של תיק ההשקעות, מרמת המינוף ומיחסי שירות החוב ברמת חברת ההחזקה. בהקשר של המתודולוגיה, גמישות פיננסית משלבת בין הסיכון העסקי (סיכון תיק ההשקעות כפי שעולה ממאפייניו) והסיכון הפיננסי (מינוף ונזילות), ומבטאת את הערכתנו לרמת היכולת, הרצון והמהירות שבהם חברת אחזקה תממש נכסים על מנת לפרוע חוב פיננסי. בגישת דירוג זו, המכונה "גישת הפורטפוליו", בחינת סיכוני האשראי מבוססת על דוח המאזן, בשונה מניתוח סיכוני אשראי של חברות מסורתיות, המתמקד ביחסי תזרים אל מול עומס החוב. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג חברות החזקה (אנגלית)
  01/12/2015

  ניתוח סיכוני האשראי של חברות השקעה המחזיקות במגוון רחב של חברות תפעוליות (ציבוריות ופרטיות) בשיעורי החזקה שונים, מצריך גישת דירוג התואמת את מודל יצירת הערך הייחודי של אותן חברות. באופן כללי, גישת הדירוג של חברות החזקה מבוססת על הערכת הגמישות הפיננסית, כפי שהיא משתקפת מאיכות האשראי, מהפיזור והגיוון של תיק ההשקעות, מרמת המינוף ומיחסי שירות החוב ברמת חברת ההחזקה. בהקשר של המתודולוגיה, גמישות פיננסית משלבת בין הסיכון העסקי (סיכון תיק ההשקעות כפי שעולה ממאפייניו) והסיכון הפיננסי (מינוף ונזילות), ומבטאת את הערכתנו לרמת היכולת, הרצון והמהירות שבהם חברת אחזקה תממש נכסים על מנת לפרוע חוב פיננסי. בגישת דירוג זו, המכונה "גישת הפורטפוליו", בחינת סיכוני האשראי מבוססת על דוח המאזן, בשונה מניתוח סיכוני אשראי של חברות מסורתיות, המתמקד ביחסי תזרים אל מול עומס החוב. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג חברות החזקה (אנגלית)
  01/12/2015

  ניתוח סיכוני האשראי של חברות השקעה המחזיקות במגוון רחב של חברות תפעוליות (ציבוריות ופרטיות) בשיעורי החזקה שונים, מצריך גישת דירוג התואמת את מודל יצירת הערך הייחודי של אותן חברות. באופן כללי, גישת הדירוג של חברות החזקה מבוססת על הערכת הגמישות הפיננסית, כפי שהיא משתקפת מאיכות האשראי, מהפיזור והגיוון של תיק ההשקעות, מרמת המינוף ומיחסי שירות החוב ברמת חברת ההחזקה. בהקשר של המתודולוגיה, גמישות פיננסית משלבת בין הסיכון העסקי (סיכון תיק ההשקעות כפי שעולה ממאפייניו) והסיכון הפיננסי (מינוף ונזילות), ומבטאת את הערכתנו לרמת היכולת, הרצון והמהירות שבהם חברת אחזקה תממש נכסים על מנת לפרוע חוב פיננסי. בגישת דירוג זו, המכונה "גישת הפורטפוליו", בחינת סיכוני האשראי מבוססת על דוח המאזן, בשונה מניתוח סיכוני אשראי של חברות מסורתיות, המתמקד ביחסי תזרים אל מול עומס החוב. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג חברות החזקה (אנגלית)
  01/12/2015

  ניתוח סיכוני האשראי של חברות השקעה המחזיקות במגוון רחב של חברות תפעוליות (ציבוריות ופרטיות) בשיעורי החזקה שונים, מצריך גישת דירוג התואמת את מודל יצירת הערך הייחודי של אותן חברות. באופן כללי, גישת הדירוג של חברות החזקה מבוססת על הערכת הגמישות הפיננסית, כפי שהיא משתקפת מאיכות האשראי, מהפיזור והגיוון של תיק ההשקעות, מרמת המינוף ומיחסי שירות החוב ברמת חברת ההחזקה. בהקשר של המתודולוגיה, גמישות פיננסית משלבת בין הסיכון העסקי (סיכון תיק ההשקעות כפי שעולה ממאפייניו) והסיכון הפיננסי (מינוף ונזילות), ומבטאת את הערכתנו לרמת היכולת, הרצון והמהירות שבהם חברת אחזקה תממש נכסים על מנת לפרוע חוב פיננסי. בגישת דירוג זו, המכונה "גישת הפורטפוליו", בחינת סיכוני האשראי מבוססת על דוח המאזן, בשונה מניתוח סיכוני אשראי של חברות מסורתיות, המתמקד ביחסי תזרים אל מול עומס החוב. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף מוצרי הצריכה הממותגים שאינם בני קיימא (אנגלית)
  07/05/2015

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות בענף מוצרי הצריכה הממותגים שאינם בני קיימא. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג חברות ממשלתיות (אנגלית)
  25/03/2015

  מאמר מתודולוגי מקיף המסביר כיצד S&P מתייחסת לתאגידים בעלי זיקה ממשלתית (government related entity). במסגרת המתודולוגיה לדירוג חברות ממשלתיות, S&P מבחינה בין דירוג התאגיד כ"ישות עצמאית" (כלומר, בהתעלם מסוגיית הבעלות) לבין דירוג האשראי הסופי שמניח תמיכה ממשלתית יוצאת דופן (ברמה כזו או אחרת), כפי שמוגדר במאמר. נקודת המוצא היא שגם חברה ממשלתית צריכה להיבחן, תחילה, כחברה לכל דבר, על פי אמות המידה החלות על כלל החברות במגזר הפעילות שלה. לאחר מכן, יש לבחון את מידת התמיכה שעשויה חברה ממשלתית לקבל בעתות משבר על מנת להימנע מחדלות פירעון. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג אחרי קרות אירוע כשל פירעון - מתי מעלים את הדירוג מדירוג של 'D' או 'SD'? (אנגלית)
  23/03/2015

  המאמר מפרט את הכללים של S&P לעיתוי קביעת דירוג אחרי אירוע כשל פירעון. עיתוי קביעת הדירוג מחדש תלוי בנסיבות שהובילו לכשל הפירעון (דירוג D) ובתשובה לשאלה - האם ננקטו הצעדים הנדרשים על מנת להוציא את החברה מכשל הפירעון? בכל מקרה, קביעת דירוג מחדש לאחר קרות כשל פירעון אינה יכולה להתבצע באותו יום שבו נקבע דירוג D. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג אחרי קרות אירוע כשל פירעון - מתי מעלים את הדירוג מדירוג של 'D' או 'SD'? (אנגלית)
  23/03/2015

  המאמר מפרט את הכללים של S&P לעיתוי קביעת דירוג אחרי אירוע כשל פירעון. עיתוי קביעת הדירוג מחדש תלוי בנסיבות שהובילו לכשל הפירעון (דירוג D) ובתשובה לשאלה - האם ננקטו הצעדים הנדרשים על מנת להוציא את החברה מכשל הפירעון? בכל מקרה, קביעת דירוג מחדש לאחר קרות כשל פירעון אינה יכולה להתבצע באותו יום שבו נקבע דירוג D. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג הון מורכב וחוב נחות (אנגלית)
  29/01/2015

  מאמר זה מעדכן את המתודולוגיה לזיהוי, סיווג ודירוג הון מורכב וחוב נחות של בנקים. המאמר מפרט ומבהיר את אופן קביעת הדירוג של שטרי הון מורכבים שמנפיקים בנקים, לרבות הסבר על ההשפעה של השינויים בסטנדרטים הרגולטוריים על מכשירים אלו. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג חוב על בסיס התחייבויות בלתי מפורשות (אנגלית)
  19/12/2014

  המאמר מתאר את הדרך שבה S&P Global Ratings מדרגת ניירות ערך שאין בתנאיהם התחייבויות מפורשת בהקשר לפירעון ריבית או קרן, או הגדרת פרק זמן מפורשת. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג חברות ציבוריות וחברות ללא מטרות רווח בתחום הדיור הציבורי
  17/12/2014

  מאמר זה מתאר את המתודולוגיה שלנו לדירוג חברות ציבוריות וחברות ללא מטרות רווח הפועלות בתחום הדיור הציבורי. המתודולוגיה חלה על חברות שאנו סבורים כי תפקידן העיקרי הוא למלא מטרות ציבוריות ולא מקסום רווחים, אשר ישקיעו או יחלקו את עודפיהן לטובת מטרות אלו. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג חברות ציבוריות וחברות ללא מטרות רווח בתחום הדיור הציבורי
  17/12/2014

  מאמר זה מתאר את המתודולוגיה שלנו לדירוג חברות ציבוריות וחברות ללא מטרות רווח הפועלות בתחום הדיור הציבורי. המתודולוגיה חלה על חברות שאנו סבורים כי תפקידן העיקרי הוא למלא מטרות ציבוריות ולא מקסום רווחים, אשר ישקיעו או יחלקו את עודפיהן לטובת מטרות אלו. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת פרופיל הנזילות של תאגידים (אנגלית)
  16/12/2014

  סוגיית הנזילות היא בלב ליבו של תהליך הדירוג. שלל מחקרים שנערכו על מקרי חדלות פירעון של תאגידים מלמדים על כך שחברות בדרך כלל נופלות עקב קשיי נזילות, לעתים אף בניגוד למשתמע מפרמטרים עסקיים או מדדים פיננסיים אחרים. המאמר מפרט את המתודולוגיה והקריטריונים של S&P לבחינת פרופיל הנזילות של תאגידים לא-פיננסיים. הניתוח הכמותי מתמקד בהגדרת המקורות והשימושים לשנתיים הקרובות, אך הערכתנו לנזילות משקללת גם סוגיות איכותיות יותר, כגון רמת הנגישות של החברה למערכת הבנקאית והחוץ-בנקאית, מדיניות ניהול המזומנים של ההנהלה, וגמישותה הפיננסית של החברה בכל הקשור לנכסים פנויים שעשויים לשמש כבטוחות לגיוס מקורות נוספים. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת פרופיל הנזילות של תאגידים (אנגלית)
  16/12/2014

  סוגיית הנזילות היא בלב ליבו של תהליך הדירוג. שלל מחקרים שנערכו על מקרי חדלות פירעון של תאגידים מלמדים על כך שחברות בדרך כלל נופלות עקב קשיי נזילות, לעתים אף בניגוד למשתמע מפרמטרים עסקיים או מדדים פיננסיים אחרים. המאמר מפרט את המתודולוגיה והקריטריונים של S&P לבחינת פרופיל הנזילות של תאגידים לא-פיננסיים. הניתוח הכמותי מתמקד בהגדרת המקורות והשימושים לשנתיים הקרובות, אך הערכתנו לנזילות משקללת גם סוגיות איכותיות יותר, כגון רמת הנגישות של החברה למערכת הבנקאית והחוץ-בנקאית, מדיניות ניהול המזומנים של ההנהלה, וגמישותה הפיננסית של החברה בכל הקשור לנכסים פנויים שעשויים לשמש כבטוחות לגיוס מקורות נוספים. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת פרופיל הנזילות של תאגידים (אנגלית)
  16/12/2014

  סוגיית הנזילות היא בלב ליבו של תהליך הדירוג. שלל מחקרים שנערכו על מקרי חדלות פירעון של תאגידים מלמדים על כך שחברות בדרך כלל נופלות עקב קשיי נזילות, לעתים אף בניגוד למשתמע מפרמטרים עסקיים או מדדים פיננסיים אחרים. המאמר מפרט את המתודולוגיה והקריטריונים של S&P לבחינת פרופיל הנזילות של תאגידים לא-פיננסיים. הניתוח הכמותי מתמקד בהגדרת המקורות והשימושים לשנתיים הקרובות, אך הערכתנו לנזילות משקללת גם סוגיות איכותיות יותר, כגון רמת הנגישות של החברה למערכת הבנקאית והחוץ-בנקאית, מדיניות ניהול המזומנים של ההנהלה, וגמישותה הפיננסית של החברה בכל הקשור לנכסים פנויים שעשויים לשמש כבטוחות לגיוס מקורות נוספים. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת פרופיל הנזילות של תאגידים (אנגלית)
  16/12/2014

  סוגיית הנזילות היא בלב ליבו של תהליך הדירוג. שלל מחקרים שנערכו על מקרי חדלות פירעון של תאגידים מלמדים על כך שחברות בדרך כלל נופלות עקב קשיי נזילות, לעתים אף בניגוד למשתמע מפרמטרים עסקיים או מדדים פיננסיים אחרים. המאמר מפרט את המתודולוגיה והקריטריונים של S&P לבחינת פרופיל הנזילות של תאגידים לא-פיננסיים. הניתוח הכמותי מתמקד בהגדרת המקורות והשימושים לשנתיים הקרובות, אך הערכתנו לנזילות משקללת גם סוגיות איכותיות יותר, כגון רמת הנגישות של החברה למערכת הבנקאית והחוץ-בנקאית, מדיניות ניהול המזומנים של ההנהלה, וגמישותה הפיננסית של החברה בכל הקשור לנכסים פנויים שעשויים לשמש כבטוחות לגיוס מקורות נוספים. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת פרופיל הנזילות של תאגידים (אנגלית)
  16/12/2014

  סוגיית הנזילות היא בלב ליבו של תהליך הדירוג. שלל מחקרים שנערכו על מקרי חדלות פירעון של תאגידים מלמדים על כך שחברות בדרך כלל נופלות עקב קשיי נזילות, לעתים אף בניגוד למשתמע מפרמטרים עסקיים או מדדים פיננסיים אחרים. המאמר מפרט את המתודולוגיה והקריטריונים של S&P לבחינת פרופיל הנזילות של תאגידים לא-פיננסיים. הניתוח הכמותי מתמקד בהגדרת המקורות והשימושים לשנתיים הקרובות, אך הערכתנו לנזילות משקללת גם סוגיות איכותיות יותר, כגון רמת הנגישות של החברה למערכת הבנקאית והחוץ-בנקאית, מדיניות ניהול המזומנים של ההנהלה, וגמישותה הפיננסית של החברה בכל הקשור לנכסים פנויים שעשויים לשמש כבטוחות לגיוס מקורות נוספים. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת פרופיל הנזילות של תאגידים (אנגלית)
  16/12/2014

  סוגיית הנזילות היא בלב ליבו של תהליך הדירוג. שלל מחקרים שנערכו על מקרי חדלות פירעון של תאגידים מלמדים על כך שחברות בדרך כלל נופלות עקב קשיי נזילות, לעתים אף בניגוד למשתמע מפרמטרים עסקיים או מדדים פיננסיים אחרים. המאמר מפרט את המתודולוגיה והקריטריונים של S&P לבחינת פרופיל הנזילות של תאגידים לא-פיננסיים. הניתוח הכמותי מתמקד בהגדרת המקורות והשימושים לשנתיים הקרובות, אך הערכתנו לנזילות משקללת גם סוגיות איכותיות יותר, כגון רמת הנגישות של החברה למערכת הבנקאית והחוץ-בנקאית, מדיניות ניהול המזומנים של ההנהלה, וגמישותה הפיננסית של החברה בכל הקשור לנכסים פנויים שעשויים לשמש כבטוחות לגיוס מקורות נוספים. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת פרופיל הנזילות של תאגידים (אנגלית)
  16/12/2014

  סוגיית הנזילות היא בלב ליבו של תהליך הדירוג. שלל מחקרים שנערכו על מקרי חדלות פירעון של תאגידים מלמדים על כך שחברות בדרך כלל נופלות עקב קשיי נזילות, לעתים אף בניגוד למשתמע מפרמטרים עסקיים או מדדים פיננסיים אחרים. המאמר מפרט את המתודולוגיה והקריטריונים של S&P לבחינת פרופיל הנזילות של תאגידים לא-פיננסיים. הניתוח הכמותי מתמקד בהגדרת המקורות והשימושים לשנתיים הקרובות, אך הערכתנו לנזילות משקללת גם סוגיות איכותיות יותר, כגון רמת הנגישות של החברה למערכת הבנקאית והחוץ-בנקאית, מדיניות ניהול המזומנים של ההנהלה, וגמישותה הפיננסית של החברה בכל הקשור לנכסים פנויים שעשויים לשמש כבטוחות לגיוס מקורות נוספים. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג רשויות מעל דירוג המדינה (אנגלית)
  15/12/2014

  דירוג האשראי של מרבית הרשויות המקומיות נמוך מדירוג האשראי של המדינה בה הן ממוקמות. עם זאת, ישנם מקרים שבהם רשויות מקומיות עם מאפיינים ייחודיים יכולות להיות מדורגות מעל המדינה, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים. המאמר מתאר תנאים אלה. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג רשויות מעל דירוג המדינה (אנגלית)
  15/12/2014

  דירוג האשראי של מרבית הרשויות המקומיות נמוך מדירוג האשראי של המדינה בה הן ממוקמות. עם זאת, ישנם מקרים שבהם רשויות מקומיות עם מאפיינים ייחודיים יכולות להיות מדורגות מעל המדינה, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים. המאמר מתאר תנאים אלה. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג הנפקות של חברות פיננסיות וחברות לשירותים פיננסיים שאינן בנקים. (אנגלית)
  09/12/2014

  המאמר מתאר את המתודולוגיה שלפיה מדרגת S&P התחייבויות שמנפיקות חברות פיננסיות שאינן בנקים, כולל חברות החזקה לא-תפעוליות המחזיקות בחברות כאלו. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג חברות פיננסיות שאינן בנקים (אנגלית)
  09/12/2014

  מסמך זה מתאר את הצעדים לקביעת פרופיל האשראי העצמאי של חברה (Stand Alone Credit Profile) או קבוצה (Unsupported Group Credit Profile) בתהליך קביעת דירוג המנפיק הסופי של חברה פיננסית שאינה בנק. תהליך זה מתבסס במובנים רבים על המתודולוגיה לדירוג בנקים, אך מדגיש את "הסיכון הכלכלי" ו"סיכון הענף" בקביעת נקודת המוצא או ה"עוגן" לדירוג הסופי. אנו מוסיפים או מורידים רמות דירוג (נוצ'ים) מה"עוגן" בגין המאפיינים הספציפיים של החברה, כגון: מעמד עסקי; הון, מינוף והכנסות; פרופיל סיכון; פרופיל מימון; ונזילות. במקרים מסוימים הערכת גורם אחד כ"חלש" עשויה להגביל את הערכת פרופיל האשראי העצמאי. לבסוף, אנו כוללים את הערכתנו לתמיכת המדינה בקביעת דירוג האשראי של החברה (Issuer Credit Rating) או פרופיל האשראי של הקבוצה (Group Credit Profile). ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג הנפקות של חברות פיננסיות וחברות לשירותים פיננסיים שאינן בנקים. (אנגלית)
  09/12/2014

  המאמר מתאר את המתודולוגיה שלפיה מדרגת S&P התחייבויות שמנפיקות חברות פיננסיות שאינן בנקים, כולל חברות החזקה לא-תפעוליות המחזיקות בחברות כאלו. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוגי הנפקות של מוסדות פיננסיים וחברות שירותים פיננסיים שאינם בנקים
  09/12/2014

  מאמר זה מסביר כיצד Standard and Poor's מדרגת התחייבויות שהונפקו על ידי מוסדות פיננסיים וחברות שירותים פיננסיים שאינם בנקים, כולל חברות החזקה שאינן תפעוליות המחזיקות במוסדות וחברות כאלה. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג הנפקות של חברות פיננסיות וחברות לשירותים פיננסיים שאינן בנקים. (אנגלית)
  09/12/2014

  המאמר מתאר את המתודולוגיה שלפיה מדרגת S&P התחייבויות שמנפיקות חברות פיננסיות שאינן בנקים, כולל חברות החזקה לא-תפעוליות המחזיקות בחברות כאלו. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג חברות פיננסיות שאינן בנקים (אנגלית)
  09/12/2014

  מסמך זה מתאר את הצעדים לקביעת פרופיל האשראי העצמאי של חברה (Stand Alone Credit Profile) או קבוצה (Unsupported Group Credit Profile) בתהליך קביעת דירוג המנפיק הסופי של חברה פיננסית שאינה בנק. תהליך זה מתבסס במובנים רבים על המתודולוגיה לדירוג בנקים, אך מדגיש את "הסיכון הכלכלי" ו"סיכון הענף" בקביעת נקודת המוצא או ה"עוגן" לדירוג הסופי. אנו מוסיפים או מורידים רמות דירוג (נוצ'ים) מה"עוגן" בגין המאפיינים הספציפיים של החברה, כגון: מעמד עסקי; הון, מינוף והכנסות; פרופיל סיכון; פרופיל מימון; ונזילות. במקרים מסוימים הערכת גורם אחד כ"חלש" עשויה להגביל את הערכת פרופיל האשראי העצמאי. לבסוף, אנו כוללים את הערכתנו לתמיכת המדינה בקביעת דירוג האשראי של החברה (Issuer Credit Rating) או פרופיל האשראי של הקבוצה (Group Credit Profile). ...

 • ארכיון מתודולוגיה: עקרונות לדירוג חברות שירותים פיננסיים (אנגלית)
  09/12/2014

  הבסיס לקביעת דירוג חברות שירותים פיננסיים הוא המתודולוגיה לדירוג חברות, ומסמך זה מתאר את ההתאמות הספציפיות לחברות מסוג זה. אנו סבורים כי הסיכונים המהותיים של חברות אלו קשורים יותר ליכולתן לייצר תזרימי מזומנים מאשר לכרית ההונית שעליהן להחזיק לצורך ספיגת הפסדי אשראי. במובן הזה, חברות שירותים פיננסים דומות לחברות לא פיננסיות בכך שהן נוטות להגיע לחדלות פירעון יותר בשל שחיקה ביכולת יצירת תזרימי מזומנים מאשר בשל שחיקה באיכות האשראי של הנכסים שלהן. בדירוג חברות שאנו סבורים שסיכוני האשראי שלהן נובעים בעיקר מאיכות נכסים, מימון ונזילות והון מוחשי - סיכונים הדומים יותר לסיכונים העומדים בפני בנקים - אנו מיישמים את "המתודולוגיה לדירוג חברות פיננסיות שאינן בנקים". ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג בתי השקעות (מנהלי נכסים) (אנגלית)
  09/12/2014

  מסמך זה מתייחס למנהלי נכסים מסורתיים ואלטרנטיביים. הבסיס לקביעת דירוג מנהלי נכסים הוא המתודולוגיה לדירוג חברות כאשר מסמך זה מתאר את ההתאמות הספציפיות לחברות מסוג זה. אנו מגדירים מנהלי נכסים כחברות אשר הכנסותיהן נובעות בעיקר מדמי ניהול וביצוע תמורת ניהול כספי צד שלישי או נכסים עבור משקיעים פרטיים או מוסדיים. מנהלי נכסים מסורתיים כוללים חברות המנהלות קרנות המשקיעות במניות, אגרות חוב וכדומה עבור משקיעים פרטיים או מוסדיים. מנהלי נכסים אלטרנטיביים כוללים: קרנות הון פרטיות, קרנות גידור , קרנות אשראי/חוב ונוספים העובדים בעיקר עבור אנשים פרטיים אמידים או גופים מוסדיים. מנגנון דמי הניהול בגופים "מסורתיים" מבוסס בדרך כלל על אחוז מהנכסים המנוהלים. בגופים "אלטרנטיביים" נגבים גם דמי ביצוע על תשואה עודפת מעל רף הנקבע מראש. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג הנפקות של חברות פיננסיות וחברות לשירותים פיננסיים שאינן בנקים. (אנגלית)
  09/12/2014

  המאמר מתאר את המתודולוגיה שלפיה מדרגת S&P התחייבויות שמנפיקות חברות פיננסיות שאינן בנקים, כולל חברות החזקה לא-תפעוליות המחזיקות בחברות כאלו. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג קרנות פיתוח עסקי בארה"ב
  09/12/2014

  קרנות פיתוח עסקי הן חברות ציבוריות בארה"ב המשקיעות בעסקים קטנים ובינוניים, בעיקר פרטיים. מאמר זה מפרט ומתאר את הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות מסוג זה. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודלוגיה להערכת הסיכון התפעולי בעסקאות מימון מובנה (אנגלית)
  09/10/2014

  מאמר זה מציג את המתודולוגיה להערכת הסיכון התפעולי אשר קיים בעסקה הנובע מן העובדה שבעסקה קיימים צדדים שונים, המספקים שירות חיוני למנפיק. כאשר אנו מעריכים שקיים סיכון תפעולי אשר עלול להוביל לחוסר יציבות באיכות השירות ובהתאמה ליכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה, מתודולוגיה זו קובעת חסמים לדירוג אשר משפיעים על דירוג האשראי הפוטנציאל המרבי שניתן להגיע אליו בעסקת האיגוח. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת איכות האשראי של עסקאות איגוח חייבים (אנגלית)
  09/10/2014

  מאמר זה מרכז את המתודולוגיה וההנחות שלנו להערכת איכות האשראי של עסקאות איגוח חייבים שאינם קשורים לנכסי נדל"ן, וקשורים לתחומי איגוח שונים כגון הלוואות לרכב, כרטיסי אשראי, הלוואות לסטודנטים, הלוואות צרכניות שאינן מגובות נכסים וכו' (ABS - Asset Backed Securities). ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לניתוח תזרימי המזומנים ומפל התשלומים בעסקאות מימון מובנה (אנגלית)
  09/10/2014

  Standard & Poor's מספקת דירוגי אשראי המהווים חוות דעת צופת עתיד ליכולת ונכונות חברה לבצע תשלומים על חובות כספיים מסוימים כפי שהובטח, בזמן, ובמלואם. בעסקאות מימון מובנה, תשלומים מובטחים אלה כוללים בדרך כלל ריבית שמושלמת תקופתית וקרן שצריכה להיפרע במלואה עד לתאריך הפדיון הסופי של אגרת החוב. אנו מבצעים ניתוח של תזרים המזומנים על מנת לקבוע אם בעסקה יש מספיק כריות בטחון ואמצעים נזילים שיאפשרו לחברה לשלם את חובותיה גם בתרחישי קיצון, אשר עולים בקנה אחד עם הגדרות הדירוג שלנו. מתודולוגיה זו חלה על כל תחומי המימון המובנה המסתמכים בעיקר על תזרים מזומנים לצורך פירעון האג"ח, כדוגמאת איגוח חייבים (ABS), איגוח התחייבויות (CDO), איגוח חוזי נדל"ן מסחרי (CMBS) ואיגוח משכנתאות (RMBS). ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג אשראי בסולמות מקומיים (אנגלית)
  22/09/2014

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג אשראי בסולמות מקומיים (אנגלית)
  22/09/2014

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: קריטריונים לדירוג הנפקות של חברות לא פיננסיות (Corporate Methodology ) בסולם הדירוג המקומי של S&P מעלות
  22/09/2014

  הצגת המתודולוגיה לדירוג חוב מובטח או נחות חוזית, שמנפיקים תאגידים לא פיננסיים, ע"פ סולם הדירוג המקומי של S&P Maalot. המאמר מתאר את הקריטריונים שמיישמת S&P Maalot לשיפור דירוגים (notching up) של הנפקות "מובטחות היטב" ביחס לדירוג המנפיק (ICR), על מנת לשקף סיכויי שיקום חוב (recovery prospects) גבוהים יותר לחוב מובטח. כמו כן, המאמר מתאר כיצד S&P Maalot מנחיתה (notching down) דירוגים של התחייבויות נחותות חוזית ביחס לדירוג המנפיק, על מנת לשקף את סיכויי שיקום החוב הנמוכים של התחייבויות אלו. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג אשראי בסולמות מקומיים (אנגלית)
  22/09/2014

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה ליישום דירוגי שיקום חוב על דירוגי הנפקות בסולמות דירוג מקומיים (אנגלית)
  22/09/2014

  ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה ליישום דירוגי שיקום חוב בדירוגי הנפקה בסולמות דירוג מקומיים (אנגלית)
  22/09/2014

  המאמר מתאר את המתודולוגיה שלפיה אנו קובעים דירוגי חוב בסולמות דירוג מקומיים בהתבסס על דירוגי שיקום החוב ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה ליישום דירוגי שיקום חוב בדירוגי הנפקה בסולמות דירוג מקומיים (אנגלית)
  22/09/2014

  המאמר מתאר את המתודולוגיה שלפיה אנו קובעים דירוגי חוב בסולמות דירוג מקומיים בהתבסס על דירוגי שיקום החוב ...

 • ארכיון מתודולוגיה: קריטריונים לדירוג הנפקות של חברות לא פיננסיות (Corporate Methodology ) בסולם הדירוג המקומי של S&P מעלות (אנגלית)
  22/09/2014

  הצגת המתודולוגיה לדירוג חוב מובטח או נחות חוזית, שמנפיקים תאגידים לא פיננסיים, ע"פ סולם הדירוג המקומי של S&P Maalot. המאמר מתאר את הקריטריונים שמיישמת S&P Maalot לשיפור דירוגים (notching up) של הנפקות "מובטחות היטב" ביחס לדירוג המנפיק (ICR), על מנת לשקף סיכויי שיקום חוב (recovery prospects) גבוהים יותר לחוב מובטח. כמו כן, המאמר מתאר כיצד S&P Maalot מנחיתה (notching down) דירוגים של התחייבויות נחותות חוזית ביחס לדירוג המנפיק, על מנת לשקף את סיכויי שיקום החוב הנמוכים של התחייבויות אלו. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג אשראי בסולמות מקומיים (אנגלית)
  22/09/2014

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג אשראי בסולמות מקומיים (אנגלית)
  22/09/2014

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג אשראי בסולמות מקומיים (אנגלית)
  22/09/2014

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג אשראי בסולומות מקומיים (אנגלית)
  22/09/2014

  P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג אשראי בסולומות מקומיים (אנגלית)
  22/09/2014

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג אשראי בסולומות מקומיים (אנגלית)
  22/09/2014

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים ...

 • ארכיון מתודולוגיה: קריטריונים לדירוג הנפקות של חברות לא פיננסיות (Corporate Methodology ) בסולם הדירוג המקומי של S&P מעלות (אנגלית)
  22/09/2014

  הצגת המתודולוגיה לדירוג חוב מובטח או נחות חוזית, שמנפיקים תאגידים לא פיננסיים, ע"פ סולם הדירוג המקומי של S&P Maalot. המאמר מתאר את הקריטריונים שמיישמת S&P Maalot לשיפור דירוגים (notching up) של הנפקות "מובטחות היטב" ביחס לדירוג המנפיק (ICR), על מנת לשקף סיכויי שיקום חוב (recovery prospects) גבוהים יותר לחוב מובטח. כמו כן, המאמר מתאר כיצד S&P Maalot מנחיתה (notching down) דירוגים של התחייבויות נחותות חוזית ביחס לדירוג המנפיק, על מנת לשקף את סיכויי שיקום החוב הנמוכים של התחייבויות אלו. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה ליישום דירוגי שיקום חוב בדירוגי הנפקה בסולמות דירוג מקומיים (אנגלית)
  22/09/2014

  המאמר מתאר את המתודולוגיה שלפיה אנו קובעים דירוגי חוב בסולמות דירוג מקומיים בהתבסס על דירוגי שיקום החוב ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג אשראי בסולמות מקומיים (אנגלית)
  22/09/2014

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג אשראי בסולמות מקומיים (אנגלית)
  22/09/2014

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג אשראי בסולמות מקומיים (אנגלית)
  22/09/2014

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לשלב ההפעלה של פרויקט (אנגלית)
  16/09/2014

  אחד ממאמרי הליבה של המתודולוגיה לדירוג פרויקטים. המתודולוגיה לדירוג שלב ההפעלה של פרויקט קובעת פרופיל אשראי עצמאי לתקופת ההפעלה המשקף את הערכת S&P בדבר הסבירות שהפרויקט יעמוד בהתחייבויות הפיננסיות שלו בשלב ההפעלה. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג פרויקטים בתחום ייצור האנרגיה (אנגלית)
  16/09/2014

  גורמי מפתח לדירוג פרויקטים בתחום ייצור האנרגיה ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג פרויקטים בתחומי הנפט והגז (אנגלית)
  16/09/2014

  הסבר לגבי גורמי מפתח עיקריים במימון פרויקטים בתחום נפט וגז ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה למבנה העסקאות למימון פרויקטים (אנגלית)
  16/09/2014

  פירוט המתודולוגיה להערכת המבנה המשפטי והפיננסי של עיסקה מסוג מימון פרויקטים ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה למסגרת הכללית למימון פרויקטים (אנגלית)
  16/09/2014

  מאמר מתודולוגיה המגדיר, בין היתר, את תנאי הסף הנדרשים על מנת שעיסקת מימון תחשב כעיסקה מסוג מימון פרויקטים ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לשלב ההפעלה של פרויקט (אנגלית)
  16/09/2014

  אחד ממאמרי הליבה של המתודולוגיה לדירוג פרויקטים. המתודולוגיה לדירוג שלב ההפעלה של פרויקט קובעת פרופיל אשראי עצמאי לתקופת ההפעלה המשקף את הערכת S&P בדבר הסבירות שהפרויקט יעמוד בהתחייבויות הפיננסיות שלו בשלב ההפעלה. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג פרויקטים בתחום ייצור האנרגיה (אנגלית)
  16/09/2014

  גורמי מפתח לדירוג פרויקטים בתחום ייצור האנרגיה ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג פרוייקטים (אנגלית)
  16/09/2014

  קריטריונים מעודכנים לקביעת דירוגי אשראי של חוב בתחום מימון הפרויקטים. הקריטריונים המעודכנים משביחים את המתודולוגיה הקיימת לדירוג עסקאות מימון פרויקטים וצפויים לספק לשוק הבנה טובה יותר ושקופה יותר של תהליך הדירוג ולשפר את יכולת ההשוואה בין דירוגים באמצעות מסגרת קריטריונים ברורה, מקיפה ועקבית, תוך שמירה על שיקול הדעת האנליטי של S&P. המאמר מאגד בתוכו כתריסר מאמרים עיקריים, שמשלימים זה את זה, ומגדירים את המסגרת המתודולוגית הכוללת לדירוג מימון פרויקטים. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג פרויקטים בתחומי הנפט והגז (אנגלית)
  16/09/2014

  הסבר לגבי גורמי מפתח עיקריים במימון פרויקטים בתחום נפט וגז ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג פרויקטים בתחום ייצור האנרגיה (אנגלית)
  16/09/2014

  גורמי מפתח לדירוג פרויקטים בתחום ייצור האנרגיה ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג פרויקטים בתחומי הכבישים, הגשרים והמנהרות (אנגלית)
  16/09/2014

  תאור של גורמי מפתח עיקריים הנבחנים במימון פרויקטים מסוג כבישי אגרה, גשרים ומנהרות ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג פרויקטים בתחומי התשתיות החברתיות, הלינה והבידור (אנגלית)
  16/09/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף התשתיות החברתיות, הלינה והבידור. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה למסגרת הכללית למימון פרויקטים (אנגלית)
  16/09/2014

  מאמר מתודולוגיה המגדיר, בין היתר, את תנאי הסף הנדרשים על מנת שעיסקת מימון תחשב כעיסקה מסוג מימון פרויקטים ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לשלב ההפעלה של פרויקט (אנגלית)
  16/09/2014

  אחד ממאמרי הליבה של המתודולוגיה לדירוג פרויקטים. המתודולוגיה לדירוג שלב ההפעלה של פרויקט קובעת פרופיל אשראי עצמאי לתקופת ההפעלה המשקף את הערכת S&P בדבר הסבירות שהפרויקט יעמוד בהתחייבויות הפיננסיות שלו בשלב ההפעלה. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה למבנה העסקאות למימון פרויקטים (אנגלית)
  16/09/2014

  פירוט המתודולוגיה להערכת המבנה המשפטי והפיננסי של עיסקה מסוג מימון פרויקטים ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף הרכבות ובלדרות אקספרס (אנגלית)
  12/08/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הרכבות ובלדרות אקספרס. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף הרכבות ובלדרות אקספרס (אנגלית)
  12/08/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הרכבות ובלדרות אקספרס. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף הרכבות ובלדרות אקספרס (אנגלית)
  12/08/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הרכבות ובלדרות אקספרס. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג רשויות מקומיות (אנגלית)
  30/06/2014

  המאמר מפרט את המתודולוגיה לפיה אנו מדרגים גופים ריבוניים שאינם סוברניים, כגון רשויות מקומיות. המתודולוגיה מחולקת למספר גורמים ש-S&P משקללת על פי האמור במתודולוגיה, במטרה לקבוע את הדירוג של רשויות מקומיות. המתודולוגיה במאמר אינה חלה על רשויות מקומיות בארה"ב, אשר להן מתודולוגיה נפרדת. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג רשויות מקומיות (אנגלית)
  30/06/2014

  המאמר מפרט את המתודולוגיה לפיה אנו מדרגים גופים ריבוניים שאינם סוברניים, כגון רשויות מקומיות. המתודולוגיה מחולקת למספר גורמים ש-S&P משקללת על פי האמור במתודולוגיה, במטרה לקבוע את הדירוג של רשויות מקומיות. המתודולוגיה במאמר אינה חלה על רשויות מקומיות בארה"ב, אשר להן מתודולוגיה נפרדת. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג רשויות מקומיות (אנגלית)
  30/06/2014

  המאמר מפרט את המתודולוגיה לפיה אנו מדרגים גופים ריבוניים שאינם סוברניים, כגון רשויות מקומיות. המתודולוגיה מחולקת למספר גורמים ש-S&P משקללת על פי האמור במתודולוגיה, במטרה לקבוע את הדירוג של רשויות מקומיות. המתודולוגיה במאמר אינה חלה על רשויות מקומיות בארה"ב, אשר להן מתודולוגיה נפרדת. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות טלקומוניקציה (אנגלית)
  22/06/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הטלקומוניקציה. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות טלקומוניקציה (אנגלית)
  22/06/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הטלקומוניקציה. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: התייחסות למימון באמצעות מכשירי הון שלא מן המניין, בחברות לא-פיננסיות (אנגלית)
  29/04/2014

  מתודולוגיה מעודכנת המתארת את ההתייחסות של S&P להלוואות בעלים ולמניות בכורה, במסגרת הערכת פרופיל הסיכון הפיננסי. המתודולוגיה מפרטת את התנאים והנסיבות שבהם הלוואת בעלים ומניות בכורה לא יכללו כחוב פיננסי במסגרת חישוב שיעורי המינוף ויחסי הכיסוי, כחלק מהערכת הפרופיל הפיננסי של תאגיד. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף שירותי הבריאות (אנגלית)
  16/04/2014

  פירוט ותיאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות בענף שירותי הבריאות. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימלי של המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים, שפורסמה ב-19 בנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים ומובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות חשמל וגז שאינן נמצאות תחת רגולציה (אנגלית)
  28/03/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות חשמל וגז שאינן נמצאות תחת רגולציה. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות חשמל וגז שאינן נמצאות תחת רגולציה (אנגלית)
  28/03/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות חשמל וגז שאינן נמצאות תחת רגולציה. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות העוסקות בתחום זיקוק ושיווק דלקים (אנגלית)
  27/03/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף זיקוק ושיווק דלקים. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף התעופה ותעשיית הנשק (אנגלית)
  25/03/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף התעופה ותעשיית הנשק. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות מתחום הפנאי והספורט (אנגלית)
  05/03/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הפנאי והספורט. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות מתחום הפנאי והספורט (אנגלית)
  05/03/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הפנאי והספורט. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות הפועלות בענף התחבורה המחזורי (אנגלית)
  12/02/2014

  פירוט ותיאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף התחבורה המחזורי. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימלי של המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים שפורסמה ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות הפועלות בענף התחבורה המחזורי (אנגלית)
  12/02/2014

  פירוט ותיאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף התחבורה המחזורי. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימלי של המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים שפורסמה ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בתחום מוצרי הנייר (אנגלית)
  12/02/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות בתחום מוצרי הנייר. המאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסמה ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג יזמי נדל"ן (אנגלית)
  03/02/2014

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף יזמי נדל"ן. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף הכימיקלים (אנגלית)
  31/12/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הכימיקלים. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף הכימיקלים המיוחדים (אנגלית)
  31/12/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הכימיקלים המיוחדים. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג ... ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף האנרגיה (אנגלית)
  19/12/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף האנרגיה. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בתעשיית חומרי בניין (אנגלית)
  19/12/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בתעשיית חומרי בניין. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות הפעילות בענף מוצרי צריכה בני קיימא
  12/12/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף מוצרי הצריכה בני קיימא. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ... ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוגי חברות - יחסים פיננסיים והתאמות (אנגלית)
  19/11/2013

  על מנת להביא את הנתונים הפיננסיים לבסיס משותף בהשוואה לחברות מדורגות אחרות, S&P מבצעת התאמות לנתונים המדווחים בדוחות הכספיים אשר משמשים אותנו בחישוב היחסים הפיננסיים. מאמר מתודולוגי זה מפרט את מגוון ההתאמות שהאנליסטים של S&P עושים לנתונים המדווחים, ואת הרציונל מאחורי ההתאמות. ההתאמות השכיחות ביותר כוללות קיזוז מזומנים מהחוב הפיננסי (ברוטו), תוספת חוב בגין התחייבויות ליסינג תפעולי ותוספת חוב בגין התחייבויות פנסיוניות. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים Corporate Methodology (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט מקיף של המסגרת המתודולוגית והקריטריונים לדירוג תאגידים לא-פיננסיים. המאמר מציג ומפרט את כל ההיבטים של מתודולוגיית הדירוג של S&P: סיכון ענפי, סיכון מדינה, מעמד תחרותי, מדדים לסיכון הפיננסי, וכן התאמות לדירוג כגון מדיניות פיננסית, מבנה הון, פיזור ענפי, נזילות, ממשל תאגידי והשפעת הקבוצה/ממשלה. [קיים תקציר של מאמר זה בעברית - "מסגרת מתודולוגית לדירוג חברות לא-פיננסיות"]. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג תאגידי תשתית הנמצאים תחת משטר רגולטורי (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף תאגידי תשתית הנמצאים תחת משטר רגולטורי. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: סיכון ענפי (אנגלית)
  19/11/2013

  הערכת S&P לסיכון הענפי היא נדבך מרכזי בבניית ההערכה הכוללת לפרופיל הסיכון העסקי של תאגידים מדורגים. מאמר זה מפרט את הקריטריונים המשמשים את S&P בתהליך קביעת הסיכון הענפי של 38 ענפים שונים. כמו כן, המאמר עוסק באופן השקלול והעדכון של אותם מדדים שמרכיבים את הערכות הסיכון הענפי של S&P. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצת חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת סיכון מדינה (אנגלית)
  19/11/2013

  הערכת S&P לסיכון מדינה היא נדבך חשוב בבניית ההערכה הכוללת לפרופיל הסיכון העסקי של תאגידים מדורגים. מאמר זה מפרט את הקריטריונים המשמשים את S&P בתהליך קביעת סיכון המדינה. כמו כן, המאמר עוסק באופן השקלול והעדכון של אותם פרמטרים שאנו בוחנים ושמרכיבים את הערכות סיכון המדינה של S&P. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להנחות מחיר של נפט גולמי וגז טבעי (אנגלית)
  19/11/2013

  המתודולוגיה מתארת את הכללים המנחים והאופן שבו מגיעה S&P להנחות שלה באשר למחירים העתידיים של הנפט הגולמי והגז הטבעי, וכן את הדרך שבה משלבת S&P את ההנחות לעיל בניתוח האשראי של תאגידים ומדינות. S&P מניחה מחירי נפט גולמי וגז טבעי לארבע תקופות נפרדות: מהשנה הנוכחית, השנה שלאחריה, השנה השלישית והתקופה שלאחר מכן, ונסמכת הן על סימני שוק והן על גורמים איכותניים בחישוב המחירים העתידיים. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: תנאים המאפשרים דירוג תאגיד הגבוה מדירוג המדינה שבה הוא פועל (אנגלית)
  19/11/2013

  דירוג האשראי של מרבית התאגידים המדורגים (שאינם בבעלות ממשלתית) נמוך מדירוג האשראי של המדינה שבה מתבצעת עיקר פעילותם העסקית. זאת משום שהמאפיינים העסקיים והפיננסיים של מרבית התאגידים מעידים על רמת סיכון הגבוהה מזו של הממשלה. אולם ישנן חברות עם פרופיל עסקי ופיננסי חזקים במיוחד, המצביעים על סיכוני אשראי הנמוכים מזה של המדינה. בכפוף לעמידה בקריטריונים מסוימים ולהערכתנו שהתאגיד אכן ישרוד כשל פירעון של המדינה שבה הוא פועל, דירוג התאגיד יכול להיות גבוה מזה של המדינה. המאמר המתודולוגי מפרט את התנאים הנדרשים לקביעת דירוג תאגיד הגבוה מדירוג המדינה שבה הוא פועל. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף תשתיות התחבורה (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף תשתיות התחבורה. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף התשתיות הנמצאות תחת רגולציה (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף התשתיות הנמצאות תחת רגולציה. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף האריזה והמכולות (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף האריזה והמכולות. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף ייצור מוצרים ברי קיימא (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף ייצור מוצרים ברי קיימא. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף הקמעונאות וההסעדה (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הקמעונאות וההסעדה. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף השירותים העסקיים (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף השירותים העסקיים. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף הטכנולוגיה, תוכנה ושירותים טכנולוגים (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הטכנולוגיה, תוכנה ושירותים טכנולוגים. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף החקלאות וסחורות מזון (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף החקלאות וסחורות מזון. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות נדל"ן (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף חברות נדל"ן. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף ההנדסה והבינוי (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף בענף ההנדסה והבינוי. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוגי חברות - יחסים פיננסיים והתאמות (אנגלית)
  19/11/2013

  על מנת להביא את הנתונים הפיננסיים לבסיס משותף בהשוואה לחברות מדורגות אחרות, S&P מבצעת התאמות לנתונים המדווחים בדוחות הכספיים אשר משמשים אותנו בחישוב היחסים הפיננסיים. מאמר מתודולוגי זה מפרט את מגוון ההתאמות שהאנליסטים של S&P עושים לנתונים המדווחים, ואת הרציונל מאחורי ההתאמות. ההתאמות השכיחות ביותר כוללות קיזוז מזומנים מהחוב הפיננסי (ברוטו), תוספת חוב בגין התחייבויות ליסינג תפעולי ותוספת חוב בגין התחייבויות פנסיוניות. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף תשתיות התחבורה (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף תשתיות התחבורה. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים Corporate Methodology (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט מקיף של המסגרת המתודולוגית והקריטריונים לדירוג תאגידים לא-פיננסיים. המאמר מציג ומפרט את כל ההיבטים של מתודולוגיית הדירוג של S&P: סיכון ענפי, סיכון מדינה, מעמד תחרותי, מדדים לסיכון הפיננסי, וכן התאמות לדירוג כגון מדיניות פיננסית, מבנה הון, פיזור ענפי, נזילות, ממשל תאגידי והשפעת הקבוצה/ממשלה. [קיים תקציר של מאמר זה בעברית - "מסגרת מתודולוגית לדירוג חברות לא-פיננסיות"]. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים Corporate Methodology (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט מקיף של המסגרת המתודולוגית והקריטריונים לדירוג תאגידים לא-פיננסיים. המאמר מציג ומפרט את כל ההיבטים של מתודולוגיית הדירוג של S&P: סיכון ענפי, סיכון מדינה, מעמד תחרותי, מדדים לסיכון הפיננסי, וכן התאמות לדירוג כגון מדיניות פיננסית, מבנה הון, פיזור ענפי, נזילות, ממשל תאגידי והשפעת הקבוצה/ממשלה. [קיים תקציר של מאמר זה בעברית - "מסגרת מתודולוגית לדירוג חברות לא-פיננסיות"]. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת סיכון מדינה (אנגלית)
  19/11/2013

  הערכת S&P לסיכון מדינה היא נדבך חשוב בבניית ההערכה הכוללת לפרופיל הסיכון העסקי של תאגידים מדורגים. מאמר זה מפרט את הקריטריונים המשמשים את S&P בתהליך קביעת סיכון המדינה. כמו כן, המאמר עוסק באופן השקלול והעדכון של אותם פרמטרים שאנו בוחנים ושמרכיבים את הערכות סיכון המדינה של S&P. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים Corporate Methodology (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט מקיף של המסגרת המתודולוגית והקריטריונים לדירוג תאגידים לא-פיננסיים. המאמר מציג ומפרט את כל ההיבטים של מתודולוגיית הדירוג של S&P: סיכון ענפי, סיכון מדינה, מעמד תחרותי, מדדים לסיכון הפיננסי, וכן התאמות לדירוג כגון מדיניות פיננסית, מבנה הון, פיזור ענפי, נזילות, ממשל תאגידי והשפעת הקבוצה/ממשלה. [קיים תקציר של מאמר זה בעברית - "מסגרת מתודולוגית לדירוג חברות לא-פיננסיות"]. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף השירותים העסקיים (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף השירותים העסקיים. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף הקמעונאות וההסעדה (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הקמעונאות וההסעדה. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים Corporate Methodology (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט מקיף של המסגרת המתודולוגית והקריטריונים לדירוג תאגידים לא-פיננסיים. המאמר מציג ומפרט את כל ההיבטים של מתודולוגיית הדירוג של S&P: סיכון ענפי, סיכון מדינה, מעמד תחרותי, מדדים לסיכון הפיננסי, וכן התאמות לדירוג כגון מדיניות פיננסית, מבנה הון, פיזור ענפי, נזילות, ממשל תאגידי והשפעת הקבוצה/ממשלה. [קיים תקציר של מאמר זה בעברית - "מסגרת מתודולוגית לדירוג חברות לא-פיננסיות"]. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוגי חברות - יחסים פיננסיים והתאמות (אנגלית)
  19/11/2013

  על מנת להביא את הנתונים הפיננסיים לבסיס משותף בהשוואה לחברות מדורגות אחרות, S&P מבצעת התאמות לנתונים המדווחים בדוחות הכספיים אשר משמשים אותנו בחישוב היחסים הפיננסיים. מאמר מתודולוגי זה מפרט את מגוון ההתאמות שהאנליסטים של S&P עושים לנתונים המדווחים, ואת הרציונל מאחורי ההתאמות. ההתאמות השכיחות ביותר כוללות קיזוז מזומנים מהחוב הפיננסי (ברוטו), תוספת חוב בגין התחייבויות ליסינג תפעולי ותוספת חוב בגין התחייבויות פנסיוניות. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: סיכון ענפי (אנגלית)
  19/11/2013

  הערכת S&P לסיכון הענפי היא נדבך מרכזי בבניית ההערכה הכוללת לפרופיל הסיכון העסקי של תאגידים מדורגים. מאמר זה מפרט את הקריטריונים המשמשים את S&P בתהליך קביעת הסיכון הענפי של 38 ענפים שונים. כמו כן, המאמר עוסק באופן השקלול והעדכון של אותם מדדים שמרכיבים את הערכות הסיכון הענפי של S&P. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף ההנדסה והבינוי (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף בענף ההנדסה והבינוי. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף הטכנולוגיה, תוכנה ושירותים טכנולוגים (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף הטכנולוגיה, תוכנה ושירותים טכנולוגים. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף החומרה והמוליכים למחצה (אנגלית)
  19/11/2013

  המאמר מפרט את אופן ניתוח הסיכונים המשפטיים בדירוג של עסקאות מובנות באירופה ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף החומרה והמוליכים למחצה
  19/11/2013

  המאמר מפרט את אופן ניתוח הסיכונים המשפטיים בדירוג של עסקאות מובנות באירופה ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות (אנגלית)
  19/11/2013

  לאחר קביעת דירוג המנפיק כישות עצמאית (stand-alone credit profile), S&P מנתחת את השפעת קבוצת הבעלות על סיכוני האשראי של הגוף המדורג, באמצעות מתודולוגיה המנתחת את החשיבות ואת המעמד של החברה המדורגת בתוך אשכול החברות הסובבות אותה. הערכה זו מבוצעת על פי מספר קריטריונים מובילים, המפורטים במאמר מתודולוגי זה, ותוצאתה מיושמת על הדירוג כישות עצמאית על מנת להגיע לדירוג הסופי של המנפיק. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות נדל"ן (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף חברות נדל"ן. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות נדל"ן (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף חברות נדל"ן. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף התשתיות הנמצאות תחת רגולציה (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף התשתיות הנמצאות תחת רגולציה. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף התשתיות הנמצאות תחת רגולציה (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט ותאור של הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות העוסקות בענף התשתיות הנמצאות תחת רגולציה. ההמאמר מספק מפת דרכים ליישום אופטימאלי של "המתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים" שפורסם ביום 19 לנובמבר, 2013, שכן לכל ענף עסקי יש דגשים מיוחדים, קריטריונים מובילים ומאפיינים ייחודיים, הן במישור העסקי והן במישור הפיננסי, המצריכים התאמה של המסגרת הכללית לדירוג. ...

 • ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג שלב ההקמה בפרויקטים (אנגלית)
  15/11/2013

  אחד ממאמרי מתודולוגית הליבה לדירוג פרויקטים, המפרט את הקריטריונים לדירוג שלב ההקמה בפרויקטים. כנדבך מרכזי, המאמר עוסק בהערכת מורכבות ההקמה, הסיכון שהמימון לפרויקט לא יספיק להקמתו בהתאם ללוח הזמנים ולתקציבים המקוריים, וכן בהערכת הסיכוי לכך שהפרויקט יוכל לפעול כמתוכנן וכצפוי. ...