רשימת חברות

 

דירוג
מאפיין דירוג
סקטור
תוצאות
שם החברהסקטורדירוג מנפיקתאריך
(ATF Netherlands (Subsidiary of Aroundtown prop.נדל"ן - מניב  
Aroundtown Property Holdingsנדל"ן - מניבilAA/Stable04/01/2017
Aroundtown Property Holdingsנדל"ן - מניבilA-1+21/12/2016
Chosen Properties Ltdנדל"ן - מניבilBBB+ prelim/Stable08/08/2017
Chosen Properties Ltdנדל"ן - מניבilBBB+/Stable19/10/2017
CIM Commercial Trust Corporationנדל"ן - מניבilAA-/Stable24/10/2017
Encore Properties Ltdנדל"ן - מניבilBBB+/Stable31/07/2017
Encore Properties Ltdנדל"ן - מניבNR31/07/2017
Klein International Group Limitedנדל"ן - מניבilA-/Stable16/02/2017
Noble Assets (BVI) Limitedנדל"ן - ייזוםilBBB+ prelim/Positive15/11/2017
PennantParkמוסדות פיננסיים - אחרilAA-/Stable26/10/2017
Perion Network LTDהיי טקilA-/Stable09/02/2017
Southern Properties Capital Ltd.נדל"ן - מניבilBBB+ prelim/Stable01/02/2017
Southern Properties Capital Ltd.נדל"ן - מניבilBBB+/Stable23/04/2017
Strawberry Fields REIT Ltdנדל"ן - מניבilA/Stable26/09/2017
UIRC - GSA (BVI) Ltdנדל"ן - מניבilBBB prelim/Stable31/10/2017
UIRC - GSA (BVI) Ltdנדל"ן - מניבilBBB/Stable14/11/2017
Waterstone Properties Ltdנדל"ן - ייזוםNR03/10/2017
Waterstone Properties Ltdנדל"ן - ייזוםilA/Stable03/10/2017
WCG Properties Ltdנדל"ן - מניבilBBB/Stable24/07/2017
WCG Properties Ltdנדל"ן - מניבNR24/07/2017
Wharton Properties (BVI) Limitedנדל"ן - מניבilAA-/Stable04/04/2017
Wharton Properties (BVI) Limitedנדל"ן - מניבNR04/04/2017
אאורה השקעות בעמנדל"ן - מניבilBBB+/Stable06/11/2017
אבגול תעשיות 1953 בעמכימיהilA/Positive28/09/2017
אבנת השכרות בעמנדל"ן - מניבilAA-/Stable27/02/2017
אברות תעשיותמוצרי צריכה ושירותיםilBBB/Stable25/05/2017
אדמה פתרונות לחקלאות בעמכימיהilAA-/Stable05/07/2017
אדריאל ישראל נכסים בעמנדל"ן - מניבD26/07/2017
או.פי.סי אנרגיה בעמאנרגיה, נפט וגזilA-/Stable23/07/2017
או.פי.סי אנרגיה בעמאנרגיה, נפט וגזNR23/07/2017
אורבוטק בעמהיי טקilA+/Stable26/10/2017
אורמת טכנולוגיותתשתיותilAA-/Stable28/08/2017
אזורים חברה להשקעות בפיתוח ובבנין בעמנדל"ן - ייזוםilA-/Stable06/11/2017
אי.די.בי חברה לפיתוחחברות החזקהilBBB-/Stable27/07/2017
איגודן לתשתיות איכות הסביבהרשויות מקומיותilAA+/Stable28/02/2017
איי.די.או. גרופ בעמ ADOנדל"ן - מניבilA/Stable20/08/2017
איירפורט סיטינדל"ן - מניבilA-1+16/08/2017
איירפורט סיטינדל"ן - מניבilAA/Stable16/08/2017
אלה פקדונותאיגוח נכסים  
12345
(*) - חברה שדירוגה הסתיים.