מתודולוגיה - מאמרי ליבה

להלן קישורים למאמרי מתודולוגיה מרכזיים העומדים בבסיס המתודולוגיה והקריטריונים המשמשים את S&P בקביעת דירוגים למנפיקים ולהנפקות. ניתן לעיין בעשרות מאמרי מתודולוגיה נוספים, וביניהם סדרת מאמרי "גורמי מפתח" (Key Credit Factors) המפרטים קריטריונים ייחודיים לכל סקטור של פעילות עסקית, ומתחברים להיבטים העיקריים המתוארים במאמרים המרכזיים. את מאמרי המתודולוגיה הנוספים ניתן למצוא בעמוד "סולם הדירוג" ובעמוד "מתודולוגיה לפי תחומים" באתר זה. כמו כן, ישנם מאמרי מתודולוגיה נוספים הנוגעים להיבטים פחות שכיחים של מתודולוגיית הדירוג, ואותם ניתן למצוא באתר הגלובלי של S&P בקישור http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/ratings-criteria

הצג:
 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: טבלאות ההמרה של S&P בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים (אנגלית)
  14/08/2017

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולם הדירוג הגלובלי, על בסיס המתודולוגיה הגלובאלית ובכך מגיעה לדירוג בסולם הגלובלי. טבלאות מיפוי משמשות אותנו להמיר את הדירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולמות מקומיים. טבלאות המיפוי מאפשרות לשחקנים בשווקי ההון של כל מדינה (או אזור גיאוגרפי) להבין את הקשר שבין הדירוגים בסולם המקומי לדירוג על פי סולם הדירוג הגלובאלי של S&P. המאמר מפרט את טבלאות המיפוי של 16 מדינות (או אזורים גיאוגרפים) ברחבי העולם. ...

 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: טבלאות ההמרה של S&P בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים (אנגלית)
  14/08/2017

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולם הדירוג הגלובלי, על בסיס המתודולוגיה הגלובאלית ובכך מגיעה לדירוג בסולם הגלובלי. טבלאות מיפוי משמשות אותנו להמיר את הדירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולמות מקומיים. טבלאות המיפוי מאפשרות לשחקנים בשווקי ההון של כל מדינה (או אזור גיאוגרפי) להבין את הקשר שבין הדירוגים בסולם המקומי לדירוג על פי סולם הדירוג הגלובאלי של S&P. המאמר מפרט את טבלאות המיפוי של 16 מדינות (או אזורים גיאוגרפים) ברחבי העולם. ...

 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: מתודולוגיה להערכת פרופיל הנזילות של תאגידים (אנגלית)
  16/12/2014

  סוגיית הנזילות היא בלב ליבו של תהליך הדירוג. שלל מחקרים שנערכו על מקרי חדלות פירעון של תאגידים מלמדים על כך שחברות בדרך כלל נופלות עקב קשיי נזילות, לעתים אף בניגוד למשתמע מפרמטרים עסקיים או מדדים פיננסיים אחרים. המאמר מפרט את המתודולוגיה והקריטריונים של S&P לבחינת פרופיל הנזילות של תאגידים לא-פיננסיים. הניתוח הכמותי מתמקד בהגדרת המקורות והשימושים לשנתיים הקרובות, אך הערכתנו לנזילות משקללת גם סוגיות איכותיות יותר, כגון רמת הנגישות של החברה למערכת הבנקאית והחוץ-בנקאית, מדיניות ניהול המזומנים של ההנהלה, וגמישותה הפיננסית של החברה בכל הקשור לנכסים פנויים שעשויים לשמש כבטוחות לגיוס מקורות נוספים. ...

 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: קריטריונים לדירוג הנפקות של חברות לא פיננסיות (Corporate Methodology ) בסולם הדירוג המקומי של S&P מעלות
  22/09/2014

  הצגת המתודולוגיה לדירוג חוב מובטח או נחות חוזית, שמנפיקים תאגידים לא פיננסיים, ע"פ סולם הדירוג המקומי של S&P Maalot. המאמר מתאר את הקריטריונים שמיישמת S&P Maalot לשיפור דירוגים (notching up) של הנפקות "מובטחות היטב" ביחס לדירוג המנפיק (ICR), על מנת לשקף סיכויי שיקום חוב (recovery prospects) גבוהים יותר לחוב מובטח. כמו כן, המאמר מתאר כיצד S&P Maalot מנחיתה (notching down) דירוגים של התחייבויות נחותות חוזית ביחס לדירוג המנפיק, על מנת לשקף את סיכויי שיקום החוב הנמוכים של התחייבויות אלו. ...

 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: דירוג אשראי בסולמות מקומיים (אנגלית)
  22/09/2014

  S&P מדרגת חברות, ישויות והנפקות בסולמות דירוג מקומיים. מאמר מתודולוגי זה מתאר ומפרט, בין היתר, את האופן שבו S&P מגדירה דירוגים בסולמות המקומיים, ומסביר את ההבדלים בין הסולם הגלובלי לסולמות המקומיים. כמו כן, המאמר מתאר את אופן השימוש בדירוגים בסולמות המקומיים, כמו גם את אופן השימוש בטבלאות ההמרה בין דירוג בסולם הגלובלי לדירוג בסולם מקומי. בנוסף, המאמר מסביר איך ממירות ועדות הדירוג את הערכת הדירוג בסולם הגלובלי להערכת הדירוג בסולמות המקומיים. ...

 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים Corporate Methodology (אנגלית)
  19/11/2013

  פירוט מקיף של המסגרת המתודולוגית והקריטריונים לדירוג תאגידים לא-פיננסיים. המאמר מציג ומפרט את כל ההיבטים של מתודולוגיית הדירוג של S&P: סיכון ענפי, סיכון מדינה, מעמד תחרותי, מדדים לסיכון הפיננסי, וכן התאמות לדירוג כגון מדיניות פיננסית, מבנה הון, פיזור ענפי, נזילות, ממשל תאגידי והשפעת הקבוצה/ממשלה. [קיים תקציר של מאמר זה בעברית - "מסגרת מתודולוגית לדירוג חברות לא-פיננסיות"]. ...

 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: עיתוי התשלומים, תקופות גרייס, ערבויות, והשימוש בדירוגים 'D' (כשל פירעון) ו-'SD' (כשל פירעון סלקטיבי) (אנגלית)
  24/10/2013

  מאמר מתודולוגי המפרט את ההתייחסות של S&P לעיתוי החזרי חוב ותקופות גרייס, וכיצד S&P מפרשת את תנאי התשלום של חובות פיננסיים בהקשר של דירוגי 'D' (Default - כשל פירעון) ודירוגי 'SD' (Selective Default - כשל ) של מנפיקים ושל הנפקות. ראוי לציין שההגדרות לכשל פירעון של S&P אינן תואמות בהכרח את ההגדרות במסמכי ההלוואות המדורגות. יחד עם זאת, ישנה אחידות בפרשנות של S&P לתנאים שבהם האיחור בתשלום יוביל לדירוג D או SD. ...

 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: מתודולוגיה לדירוג חברות ביטוח (אנגלית)
  07/05/2013

  ההמסגרת המתודולוגית והקריטריונים המרכזיים של S&P לדירוג חברות ביטוח. העוגן להערכת הדירוג של חברת ביטוח נקבע על ידי שילוב של הערכת פרופיל הסיכון העסקי והערכת הסיכון הפיננסי. הפרופיל העסקי נגזר מתוך שילוב של הערכת הסיכון של המדינה והענף יחד עם המעמד התחרותי של חברת הביטוח. הפרופיל הפיננסי נגזר ממספר גורמים, וביניהם רמת הרווחיות, הלימות ההון, פרופיל סיכון הנכסים ורמת הגמישות הפיננסית. ...

 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: מתודולוגיה לדירוג בנקים (אנגלית)
  09/11/2011

  המסגרת המתודולוגית והקריטריונים של S&P לדירוג בנקים. העוגן להערכת הדירוג של בנקים נקבע על ידי שילוב של הערכתנו לסיכון הכלכלי ולסיכון הענפי. העוגן יכול להיות מושפע, לטובה או לשלילה, ממספר פרמטרים נוספים הנוגעים לבנק המדורג באופן פרטני, לרבות התייחסות למעמד התחרותי, הלימות ההון, הסיכון המגולם בתיק ההלוואות ומידת ההתאמה בין הנכסים וההתחייבויות של הבנק. ...

 • מתודולוגיה - מאמרי ליבה: השימוש בתחזית דירוג וב- CW (אנגלית)
  14/09/2009

  S&P עושה שימוש בתחזיות דירוג וברשימות מעקב (CreditWatch) על מנת לציין את מידת הסבירות לשינוי בדירוג, וברוב המקרים גם את הכיוון הצפוי של השינוי. תחזית הדירוג מציינת את הסבירות לשינוי בדירוג המנפיק, בדרך כלל בטווח של עד שנה, וכן את כיוון השינוי הצפוי. מטרתה ליידע את משתמשי הדירוג על השפעתן הצפויה של התפתחויות ומגמות בהתהוות. לעומת זאת, ה-Credit Watch משמש על מנת לסמן את הכיוון הצפוי של דירוג המנפיק ו/או דירוג ההנפקה בטווח הקצר (בדרך כלל עד 90 יום), עם זרקור על אירועים ספציפיים שניתן לזהות אותם ומגמות קצרות טווח, כגון מיזוגים ורכישות, שינויים במבנה ההון, שינויים רגולטוריים או צפי לשינוי מהותי בביצועים התפעוליים או במעמד העסקי. תחזית הדירוג או ה CreditWatch אינן מסמנות בהכרח שינוי דירוג עתידי, ואינם מחייבים העלאה או הורדה של דירוג. ...