תחום רשויות מקומיות ואגודות

חיפוש לפי סקטור


על התחום

תחום המימון הציבורי כולל דירוגי רשויות מקומיות, שירותי בריאות ציבוריים, ואוניברסיטאות. S&P Maalot הינה חברת הדירוג המובילה בשוק המקומי בדירוגי אשראי של תחום המימון הציבורי ועיקר פעילותה בתחום זה הינו דירוג אשראי של רשויות מקומיות, המאופיינות ברמת איכות אשראי גבוהה יחסית.

פרסומים אחרונים

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:
אין פרסומים העונים על הדרישות
ראש תחום רשויות מקומיות ואגודות
איתי רפל etai.rappel@spglobal.com