תחום מוסדות פיננסים

חיפוש לפי סקטור


על התחום

Standard & Poor's Maalot מספקת שירותי דירוג למגוון רחב של מוסדות פיננסיים: בנקים ובתי השקעות, תוך התאמה למאפייני החוסן הפיננסי וההתחייבויות השונות, לרבות: הדירוג העצמאי של הבנק, דירוג חוב נחות, מכשירי הון/ חוב מורכבים . במסגרת זו נכללים גם דירוגים חברות החזקה של מוסדות פיננסים.

פרסומים אחרונים

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:
ראש תחום מוסדות פיננסים
מיכל גור michal.gur.kagan@spglobal.com