מרכז משען


דירוג מנפיק
  דירוג תאריך דירוג פעולת דירוג אשראי אחרונה מזהה רגולטורי דו"ח דירוג אחרון
דירוג מקומי - טווח ארוך ilAA-/Stable 31/01/2017 העלאת דירוג
pdf

רשימת סדרות (הנפקות) מדורגות

הגדרות הדירוג

היסטורית דירוגי מנפיק

פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:
  • דו"ח דירוג: מרכז משען - דוח דירוג
    28/02/2017

    הדירוג של מרכז משען בע"מ נתמך על ידי מעמדה המוביל בתחום הדיור המוגן בישראל, שיעורי התפוסה היציבים ודעתנו על ההנהלה המקצועית. מאפייני הדירוג העיקריים השתפרו בהדרגה בשנים האחרונות, לרבות מבנה החוב והנזילות, בייחוד בהשוואה לחברות דומות בארה"ב. ...

  • עדכון דירוג: מרכז משען - העלאת דירוג ל-'-ilAA'; התחזית יציבה
    31/01/2017

    פעולת הדירוג משקפת את דעתנו על השיפור ההדרגתי של מרכז משען בע"מ בשנים האחרונות, כפי שבא לידי ביטוי במאפייני הדירוג העיקריים, לרבות מבנה החוב והנזילות, בייחוד בהשוואה לחברות דומות בארה"ב. ...


נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

נועה פוקס

noa.fux@spglobal.com

 

אנליסט משני