Standard and Poors
מצא דירוג

צים - שרותי ספנות משולבים בעמ
הגדרות הדירוג

היסטורית דירוגי מנפיק

פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:

נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

 • דו"ח מלא: קבוצת גולד בונד - דוח מלא
  01/12/2014

  בתרחיש הבסיס שלנו אנו מניחים כי פעילות מסוף המטענים של גולד בונד סמוך לנמל אשדוד תמשיך להוות את מקור הרווח העיקרי של החברה. השיפור ביחסים הפיננסיים של החברה יימשך, לדעתנו, בעיקר עקב הירידה בחוב. ...

 • דו"ח מלא: כנפיים אחזקות בעמ - דוח מלא
  26/11/2014

  תחזית הדירוג היציבה של כנפיים אחזקות משקפת את הערכתנו לנראות טובה בתחום ההכנסות מהחכרת מטוסים והתאמה של מבנה ההון של החברה לתשלומי החוב שלה. ...

 • דו"ח מלא: גלובל כנפיים ליסינג - דוח מלא
  26/11/2014

  תחזית הדירוג היציבה של גלובל כנפיים ליסינג משקפת את הערכתנו שהחברה תמשיך להציג יציבות בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת תוך שמירה על רמת השקעות הוניות אשר לא תגדיל את עומס החוב כך שלא יופעל לחץ על התניותיה הפיננסיות של החברה כלפי הבנקים. ...


Skip Navigation Links
הסרת אחריות
תנאי שימוש
Privacy and Cookie Notice
צור קשר
Copyright © 2013 Standard & Poor's Maalot, a subsidiary of McGraw-Hill Financial, Inc. All rights reserved.