נתיבי הגז הטבעי לישראל בעמ


דירוג מנפיק
  דירוג תאריך דירוג פעולת דירוג אשראי אחרונה מזהה רגולטורי דו"ח דירוג אחרון
דירוג מקומי - טווח ארוך ilAA/Positive 16/11/2016 שינוי תחזית דירוג,אישרור דירוג קיים
pdf

רשימת סדרות (הנפקות) מדורגות

הגדרות הדירוג

היסטורית דירוגי מנפיק

פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:
אין פרסומים העונים על הדרישות

נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

מתן בנימין

matan.benjamin@spglobal.com

 

אנליסט משני

איתי רפל

etai.rappel@spglobal.com