דירוגים / תאגידים/ נדל"ן - מניב

Aroundtown S.A.

אנליסט ראשי
Nicole Reinhardt

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק
דירוג
תחזית
תאריך דירוג
תאריך
פעולת דירוג אחרונה
דוח דירוג אחרון
דוח
טווח קצר
ilA-1+
07/12/17
אישרור דירוג
טווח ארוך
ilAA+
יציב
07/12/17
העלאת דירוג

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה
סוג
דירוג
תחזית
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
אגרות חוב היברידיות
טווח ארוך
ilAA-
17/01/18
סדרה D
טווח ארוך
ilAA+
03/05/16
סדרה E
טווח ארוך
ilAA+
15/07/16
סדרה F
טווח ארוך
ilAA+
13/12/16
סדרה I
טווח ארוך
ilAA+
19/07/17
איגרות חוב ניתנות לפדיון מוקדם
טווח ארוך
ilAA+
18/12/15

פרסומים אחרונים

חיפוש מורחב

הסטוריית דירוגים

העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

חברות אחרות שעשויות לעניין אותך

שם חברה
סוג דירוג
תחזית
דירוג
דירוג אחרון
טווח קצר
ilA-1+
08/07/18
טווח קצר
ilA-1+
16/08/17
טווח קצר
ilA-1+
08/07/18
טווח קצר
ilA-1+
02/01/18
טווח קצר
ilA-1+
16/08/17
טווח ארוך
יציב
ilAA+
11/01/18
טווח קצר
ilA-1+
טווח קצר
ilA-1+
08/07/18
טווח קצר
ilA-1+
29/11/17
טווח ארוך
יציב
ilAA+