שופרסל


דירוג מנפיק
  דירוג תאריך דירוג פעולת דירוג אשראי אחרונה מזהה רגולטורי דו"ח דירוג אחרון
דירוג מקומי - טווח ארוך ilA+/Positive 28/05/2017 אישרור דירוג קיים,שינוי תחזית דירוג
pdf

רשימת סדרות (הנפקות) מדורגות

הגדרות הדירוג

היסטורית דירוגי מנפיק

פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:

נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

הילה פרלמוטר

hila.perelmuter@spglobal.com

 

אנליסט משני

תמר שטיין

tamar.stein@spglobal.com