וי.אי.די. חברה להתפלה VIDרשימת סדרות (הנפקות) מדורגות
  דירוג תאריך הנפקה תאריך פרעון מזהה רגולטורי קוד בורסאי
התחייבויות לזמן ארוך למוסדות הפיננסיים

ilAA-

22/01/2003 09/10/2025

הגדרות הדירוג


פרסומים אחרונים לחברה

קטגוריה:      דירוג אשראי הצג:

נושאים נוספים (סקטור וחברות קשורות)

אנליסט ראשי

נתן ורין

nathan.verine@spglobal.com

 

אנליסט משני