חיפוש דירוגים על פי תחומים

דירוג אשראי הינו חוות דעתה של סטנדרט אנד פורס מעלות אודות חוזק האשראי של מקבל התחייבות, או חוזקו של מקבל התחייבות ביחס לאגרת חוב או כל התחייבות פיננסית אחרת.

ניתן לבצע איתור מהיר של דירוגי החברות לפי תחומי פעילותן. ניתן לעשות שימוש בקישורים מטה על מנת לצפות בחברות מדורגות בכל תחום וסקטור ולנווט אל דף פרטי הדירוג.

 

תאגידים
אנרגיה, נפט וגז
אריזה
בידור ומדיה
היי טק
הנדסה וקבלנות
חברות החזקה
חומרי בניין
כימיה
כרייה ומתכות
מוצרי נייר
מוצרי צריכה ושירותים
מוצרים בני קיימא
מלונאות ופנאי
נדל"ן - ייזום
נדל"ן - מניב
קמעונאות
רכב
שירותי בריאות וסיעוד
תחבורה ולוגיסטיקה
תעשיות ביטחוניות
תקשורת
מוסדות פיננסיים וביטוח
בנקים
מוסדות פיננסיים - אחר


תשתיות ופרויקטים
פרויקטים
תשתיות
מימון ציבורי
רשויות מקומיות


מימון מובנה
איגוח התחייבויות
איגוח חוזי נדלן
איגוח נכסים