הנפקות חדשות/פעולות דירוג אחרונות

Skip Navigation Links
פעולות דירוג אחרונות
הנפקות/דירוגים חדשים
סינון:   סקטור
שםתאריךדירוג מנפיק קודםדירוג מנפיק נוכחיפעולת דירוג
החברה לישראל בעמ
אג"ח ו
23/11/2017ilA/StableilA/Stableאישרור דירוג קיים
עיריית תל אביב - יפו
אג"ח ו
20/11/2017ilAAA/StableilAAA/Stableאישרור דירוג קיים
עיריית הרצליה
אג"ח ו
20/11/2017ilAAA/StableilAAA/Stableאישרור דירוג קיים