הנפקות חדשות/פעולות דירוג אחרונות

Skip Navigation Links
פעולות דירוג אחרונות
הנפקות/דירוגים חדשים
סינון:   סקטור
שםתאריךדירוג מנפיק קודםדירוג מנפיק נוכחיפעולת דירוג
אואפאס קפיטל קורפוריישן
סדרה ה
18/02/2018 ilA+/Stableדירוג חדש
Wharton Properties (BVI) Limited
סדרה 30
15/02/2018ilAA-/StableilAA-/Stableאישרור דירוג קיים
Perion Network LTD
סדרה 30
15/02/2018ilA-/StableilA-/Stableאישרור דירוג קיים
אוריין ש.מ. בעמ
סדרה 30
12/02/2018NRilA-/Stableדירוג חדש