רשימת

חברות

סוג דירוג:

רמת דירוג:

תחזית דירוג:

סקטור:

שם חברה
סקטור
תחזית
דירוג
דירוג אחרון
תקשורת
שלילי
ilAA
26/04/18
מוצרי צריכה ושירותים
יציב
ilBBB
21/06/18
חברות החזקה
יציב
ilBBB-
27/07/17
נדל"ן - מניב
יציב
ilAA-
05/06/18
חברות החזקה
יציב
ilA+
29/03/18
נדל"ן - מניב
יציב
ilA
26/09/17
בנקים
יציב
ilAAA
24/10/17
בנקים
יציב
ilAAA
24/10/17