פעולות דירוג אחרונות

שופרסל

שינוי תחזית דירוג,אישרור דירוג קיים | 26/05/2016

אברות תעשיות

הורדת דירוג,שינוי תחזית דירוג,הוצאה מרשימת מעקב | 26/05/2016

החברה לישראל בעמ

דירוג הנפקה | 25/05/2016

ריט - 1 בעמ

דירוג הנפקה | 25/05/2016

וילאר אינטרנשיונל בעמ

דו"ח מקוצר | 25/05/2016

וילאר אינטרנשיונל בעמ

דירוג הנפקה | 25/05/2016

  • אודות

  • חברת דירוג האשראי S&P מעלות פועלת מזה 25 שנה בשוק החוב בישראל. מאז הקמתה, החדירה S&P מעלות לשוק את השפה, הסימולים והמתודולוגיה של דירוגי האשראי. ערכי היסוד אשר מהווים בסיס ודרך לכל פעולות החברה הם אי תלות, יושרה, אובייקטיביות ושקיפות.

    להחל משנת 2008, S&P מעלות הינה חברת בת בבעלות מלאה של S&P Global. ומהווה חלק מזרוע הפעילות של חטיבת הדירוג, S&P Global Ratings.

    S&P Global Ratings פועלת למעלה מ- 150 שנה בתחומי הידע הפיננסי, הערכת סיכוני אשראי, מחקרי השקעות ונתונים.

    ל-S&P מעלות צוות מקצועי עתיר ניסיון, המהווה חלק בלתי נפרד מהחברה הגלובאלית ומהצוות המקצועי של ,חטיבת הדירוג המונה כ- 1,400 אנליסטים ביותר מ- 25 מדינות ברחבי העולם.