מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

סקירות ענפיות

 • סקירה ענפית: סיכון סקטור ביטוח החיים בישראל (אנגלית)

  13/09/18

  S&P מעריכה את הסיכון בפעילות בסקטור ביטוח החיים בישראל כ"בינוני נמוך" בהשוואה הגלובלית. הערכה זו מביאה בחשבון את הסיכון בפעילות בישראל, כלכלה צומחת אך חשופה לסיכונים גיאופוליטיים. כמו כן היא מביאה בחשבון את סיכון ענף ביטוח החיים, עם רווחיות תנודתית ותלויה במידה רבה ברווחי השקעה, רמת סיכון גבוהה במוצרים, בעיקר לאור החשיפה להתארכות תוחלת חיים, חסמי כניסה גבוהים, פוטנציאל צמיחה הגלום לרוב במוצרים עם רווחיות נמוכה, ופיקוח רגולטורי הדוק

 • סקירה ענפית: סיכון סקטור הביטוח הכללי בישראל (אנגלית)

  13/09/18

  S&P מעריכה את הסיכון בפעילות בסקטור ביטוח הכללי בישראל כ"בינוני נמוך" בהשוואה הגלובלית. הערכה זו מביאה בחשבון את הסיכון בפעילות בישראל, כלכלה צומחת אך חשופה לסיכונים גיאופוליטיים. כמו כן היא מביאה בחשבון את סיכון ענף הביטוח הכללי, שהרווחיות החיתומית בו אינה גבוהה, עם רמת סיכון בינונית במוצרים וכיסוי הולם של ביטוחי משנה, חסמי הכניסה לא גבוהים, פוטנציאל צמיחה נייטרלי ופיקוח רגולטורי הדוק.

 • סקירה ענפית: סקירה חוצה סקטורים - סיכום המחצית ראשונה של 2018 ומבט קדימה

  08/07/18

  ניתוח מגמות ותחזיות בסקטורים: נדל"ן מניב, נדל"ן בארה"ב, קמעונאות מזון, בנקים, ותשתיות

 • סקירה ענפית: נדל"ן מניב בישראל

  04/07/18

  השיפור בפרופיל הפיננסי של חברות הנדל"ן המניב הישראליות בשנים האחרונות מציב אותן בעמדה חזקה יותר להתמודדות עם שינויים בתנאי השוק

 • סקירה ענפית: חדשנות משבשת בענף הקמעונאות בארה"ב וב- EMEA (אנגלית)

  01/05/18

  התמודדותן של חברות מוצרי הצריכה, מרכולים וכו' עם שינויים בהעדפות הצרכנים

 • סקירה ענפית: ענף הביטוח - התמודדות עם אתגרי העבר בד בבד עם התעצמות מגמות חדשות

  21/02/18

  חברות הביטוח בישראל נהנות מיציבות כלכלית וצמיחה בתחומי פעילותן, אך הריבית הנמוכה ממשיכה לייצר לחץ בעיקר על רווחיות תחום ביטוח החיים. במקביל, רמת התחרות המתעצמת מאתגרת את חברות הביטוח למצוא דרכים למתן את הפגיעה ברווחיותן. להערכתנו, היציבות בדירוגי חברות הביטוח בישראל תלויה במידה רבה ביכולתן לפעול להמשך שיפור ברמות הרווחיות החיתומית, אשר יפחית את התנודתיות הנובעת מתלות בביצועי שוקי ההון ויחזק את היציבות של ההון העצמי. זאת גם בהנחה שהחברות יאמצו מדיניות דיבידנד סבירה שלא תסכן את יציבות ההון ואת עמידתן ביחסי כושר פירעון מבוססי סולבנסי 2 נדרשים. אנו מצפים כי חברות הביטוח בישראל ובאירופה יישארו ממוקדות ורלוונטיות בפני הסיכונים המתעוררים והמגמות החדשות בתחומי הטכנולוגיה, הסייבר ושינויי האקלים.

 • סקירה ענפית: ענף התקשורת בישראל

  24/01/18

  תחרות מתמשכת ומיתוג החברות הגדולות כקבוצות

 • סקירה ענפית: שיחת ועידה - מבט חוצה סקטורים

  22/01/18

  מבט חוצה סקטורים - תחזית ל-2018

 • סקירה ענפית: מגמות בענף התעופה - מבט מקומי וגלובלי

  21/01/18

  ענף התעופה הגלובלי צמח משמעותית בשנים האחרונות עם כניסת חברות ה- Low Cost והירידה במחירי הנפט, אשר הביאו להתגברות התחרות וכתוצאה מכך לירידת מחירים חדה. ירידות המחירים והמחסור בכוח אדם שחקו את הרווחיות של שחקניות רבות בענף, שהתקשו להתאים את מבנה העלויות שלהן למצב החדש בשוק.

 • סקירה ענפית: ענף הדשנים העולמי

  28/12/17

  איכות האשראי של חברות הדשנים הגלובליות תמשיך להיות תחת לחץ