פעולות דירוג

אחרונות

חיפוש מורחב
שם חברה
דירוג
תחזית
סולם
סקטור
תאריך
פעולת דירוג
דו"ח אחרון
דירוג מנפיק
ilA-1
טווח קצר
17/04/18
אישרור דירוג
דירוג מנפיק
ilA
יציב
טווח ארוך
17/04/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA
יציב
טווח ארוך
17/04/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilAAA prelim
יציב
דירוג מקדמי
15/04/18
דירוג חדש
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilAA-
יציב
טווח ארוך
12/04/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA-1+
טווח קצר
12/04/18
אישרור דירוג
דירוג מנפיק
ilAA
יציב
טווח ארוך
12/04/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA+
שלילי
טווח ארוך
09/04/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA+
שלילי
טווח ארוך
09/04/18
אישרור דירוג,שינוי תחזית דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilAA-
יציב
טווח ארוך
09/04/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות