פעולות דירוג

אחרונות

חיפוש מורחב
שם חברה
דירוג
תחזית
סולם
סקטור
תאריך
פעולת דירוג
דו"ח אחרון
דירוג מנפיק
ilA+
יציב
טווח ארוך
25/06/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilAA
יציב
טווח ארוך
21/06/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilBBB+
יציב
טווח ארוך
21/06/18
הורדת דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilBBB
יציב
טווח ארוך
21/06/18
הוצאה מרשימת מעקב,שינוי תחזית דירוג,אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilAA
יציב
טווח ארוך
21/06/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA+
יציב
טווח ארוך
20/06/18
העלאת דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilAA-
יציב
טווח ארוך
19/06/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA+
יציב
טווח ארוך
18/06/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA-
יציב
טווח ארוך
14/06/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות
דירוג מנפיק
ilA
חיובי
טווח ארוך
12/06/18
אישרור דירוג
לרשימת הסדרות