דירוגים

פרויקטים ותשתיות - תשתיות

סוג דירוג:

רמת דירוג:

תחזית דירוג:

שם חברה
סוג דירוג
תחזית
דירוג
דירוג אחרון
דירוג מקדמי
יציב
ilAAA prelim
15/04/18
טווח ארוך
יציב
ilAA-
28/08/17
טווח ארוך
יציב
ilAAA
03/10/17
טווח ארוך
יציב
ilAA+
16/10/17
טווח ארוך
חיובי
ilAA
27/11/17
טווח ארוך
חיובי
ilAA+
28/09/17
טווח ארוך
יציב
ilBBB+
13/11/17

פרסומים אחרונים

חיפוש מורחב