דירוגים

תאגידים - כימיה

סוג דירוג:

רמת דירוג:

תחזית דירוג:

שם חברה
סוג דירוג
תחזית
דירוג
דירוג אחרון
טווח ארוך
יציב
ilAA
10/05/18
טווח ארוך
יציב
ilAA-
05/07/17
טווח ארוך
חיובי
ilA
28/09/17

פרסומים אחרונים

חיפוש מורחב