דירוגים

תאגידים - כימיה

סוג דירוג:

רמת דירוג:

תחזית דירוג:

שם חברה
סוג דירוג
תחזית
דירוג
דירוג אחרון
טווח ארוך
יציב
ilAA
21/06/18
טווח ארוך
יציב
ilAA-
19/06/18
טווח ארוך
חיובי
ilA
12/06/18

פרסומים אחרונים

חיפוש מורחב