מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

ארכיון מתודולוגיה

ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת סיכון בענף הבנקאות
המסמך מפרט הנחיות ונתונים המשמשות ליישום מדויק ועקבי של מאמרי המתודולוגיה להלן: "מתודולוגיה להערכת סיכון ענף הבנקאות" (9 לדצמבר, 2021), מתודולוגיה להערכת הלימות הון מותאם סיכון של מוסדות פיננסיים (30 אפריל, 2024), ומתודולוגיה לדירוג מוסדות פיננסיים (9 לדצמבר, 2021).
26/04/2024
ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה ענפית לדירוג תאגידים
מאמר מתודולוגי שמחליף את המאמר "הנחיות ליישום מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים" מתאריך 1 ביולי 2019. המסמך מפרט דגשים ענפיים ליישום מאמר המתודולוגיה "מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים" שפורסם ב-7 בינואר 2024.
04/04/2024
ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה ענפית לדירוג תאגידים
מאמר מתודולוגי שמחליף את המאמר "הנחיות ליישום מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים" מתאריך 1 ביולי 2019. המסמך מפרט דגשים ענפיים ליישום מאמר המתודולוגיה "מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים" שפורסם ב-7 בינואר 2024.
04/04/2024
ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת סיכון בענף הבנקאות
מסמך מפרט הנחיות המשמשות ככלי עזר ליישום מדויק ועקבי של מאמר המתודולוגיה "מתודולוגיה להערכת סיכון ענף הבנקאות", שפורסם ב-9 לדצמבר, 2021
26/03/2024
ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת סיכון ענף הבנקאות
מסמך מפרט הנחיות המשמשות ככלי עזר ליישום מדויק ועקבי של מאמר המתודולוגיה "מתודולוגיה להערכת סיכון ענף הבנקאות", שפורסם ב-9 לדצמבר, 2021
28/02/2024
ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת סיכון בענף הבנקאות
מסמך מפרט הנחיות המשמשות ככלי עזר ליישום מדויק ועקבי של מאמר המתודולוגיה "מתודולוגיה להערכת סיכון ענף הבנקאות", שפורסם ב-9 לדצמבר, 2021
30/01/2024
ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת הלימות הון מותאם סיכון של מוסדות פיננסיים
עדכון מוצע להנחות העומדות בבסיס מודל ההון מותאם הסיכון הפנימי שלנו, להערכת הון הבנקים המדורגים ברחבי העולם. מודל זה משמש כלי אחיד למדידת והשוואת הלימות ההון של בנקים מודרגים, ללא תלות בפערי רגולציה בין מדינות.
25/01/2024
ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים
פירוט מקיף של המסגרת המתודולוגית והקריטריונים לדירוג תאגידים לא-פיננסיים. המאמר מציג ומפרט את כל ההיבטים של מתודולוגיית הדירוג: סיכון ענפי, סיכון מדינה, מעמד תחרותי ומדדים לסיכון הפיננסי, וכן התאמות לדירוג כגון מדיניות פיננסית, מבנה הון, פיזור ענפי, נזילות, ממשל תאגידי והשפעת הקבוצה/ממשלה
07/01/2024
ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים
פירוט מקיף של המסגרת המתודולוגית והקריטריונים לדירוג תאגידים לא-פיננסיים. המאמר מציג ומפרט את כל ההיבטים של מתודולוגיית הדירוג: סיכון ענפי, סיכון מדינה, מעמד תחרותי ומדדים לסיכון הפיננסי, וכן התאמות לדירוג כגון מדיניות פיננסית, מבנה הון, פיזור ענפי, נזילות, ממשל תאגידי והשפעת הקבוצה/ממשלה
07/01/2024
ארכיון מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים
פירוט מקיף של המסגרת המתודולוגית והקריטריונים לדירוג תאגידים לא-פיננסיים. המאמר מציג ומפרט את כל ההיבטים של מתודולוגיית הדירוג: סיכון ענפי, סיכון מדינה, מעמד תחרותי ומדדים לסיכון הפיננסי, וכן התאמות לדירוג כגון מדיניות פיננסית, מבנה הון, פיזור ענפי, נזילות, ממשל תאגידי והשפעת הקבוצה/ממשלה
07/01/2024