מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

דירוגים אחרונים

דירוגים
אחרונים

סקירות ומחקרים

סקירות
ומחקרים

ESG וקיימות

ESG
וקיימות

  • מוצרים בתחום הקיימות

    S&P מציעה שירותים נוספים בתחום הקיימות, שאינם מהווים חלק מדירוג אשראי של חברות. מוצרים אלו מיועדים לחברות המעוניינות להנפיק מכשירי חוב בני קיימא, כגון אג"ח ירוקות או אג"ח צמודות למדדי קיימות (SLB).

  • מחקרים בתחום ה- ESG

    בשנים האחרונות חלה התפתחות מואצת בממשק בין השווקים הפיננסים לתחום הקיימות. S&P פועלת לספק מחקרים בתחום הקיימות וה-ESG לצד מתן שירותים בתחום הקיימות.

  • ESG בדירוגי אשראי

    S&P מעלות פועלת בתחום הקיימות גם במסגרת ניתוח דירוגי אשראי של מנפיקים וכחלק מהערכתנו לרמת הסיכון של החברה כמתבטא בדירוג האשראי שלה, בתהליך דירוג האשראי אנו משקפים היבטי ESG כאשר יש להם השפעה מהותית על איכות האשראי של החברה, בהתאם למתודולוגיית הדירוג.