מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות
מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

מתודולוגיה

  • מאמר מתודולוגיה שמתאר את הצורה שבה אנו משקפים סיכוני אשראי הנובעים מגורמי סביבה, חברה וממשל תאגידי. אנו משקפים סיכונים אלה באמצעות המתודולוגיות הסקטוריאליות שלנו (כגון: מתודולוגיות להערכת סיכוני אשראי של תאגידים, בנקים, חברות ביטוח, ומימון ציבורי) רק כאשר אנו סבורים שהם רלוונטיים ושעשויה להיות להם השפעה על דירוגי האשראי, לרעה או לטובה. המתודולוגיה שופכת אור, בעזרת דוגמאות, על האופן שבו שיקולי ESG עשויים להשפיע על מרכיבים שונים של ניתוח האשראי שלנו ועל הדירוגים עצמם.

    הגישה המתודולוגית 11/10/2021