מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

סקירה ענפית

 • 15/07/20

  תיאור מקיף של הערכת הסיכון של ענף הבנקאות בישראל. סולם ההערכה לסיכון ענף הבנקאות נע בין 1 ל-10, כאשר 1 היא רמת הסיכון הנמוכה ביותר ו-10 היא רמת הסיכון הגבוהה ביותר

 • 01/07/20

  הסקירה מציגה את המגמות החדשות בענף מוצרי הצריכה, הנובעות ממגפת הקורונה ומה המשמעות על איכות האשראי של החברות הפועלות בענף זה

 • 14/05/20

  להערכתנו מיתון מתמשך בארה"ב עשוי להחליש את איכות האשראי של חברות הנדל"ן האמריקאיות המדורגות, אך באופן שונה בהתאם לסוג נכסיהן. ההשפעה עשויה להיווצר בשל היחלשות של שוק התעסוקה וירידה בהכנסה הפנויה וכתוצאה מכך גם בהוצאות הצרכנים, אשר יקטינו את הביקוש לנדל"ן המניב. הענפים שעשויים להימצא בלחץ מסוים בטווח המידי הם נכסי מסחר (בעיקר קניונים) ובתי דיור סיעודיים, ואילו בטווח הבינוני-ארוך, כתלות באורך המשבר, עלול להצטרף גם ענף המשרדים, כתוצאה מהשפעת המשבר על חלק מהשוכרים.

 • 07/05/20

  אי הוודאות הכלכלית והגבלות התנועה שהטילה הממשלה על מנת למנוע את התפשטות נגיף הקורונה הובילו לירידה משמעותית בהיקף מכירת הדירות בחודשים האחרונים ולכן מחלישות את איכות האשראי של החברות בענף הנדל"ן למגורים. חברות עם גמישות פיננסית נמוכה עשויות אף להוריד מחירים אם המשבר יימשך לאורך זמן.

 • 29/04/20

  המחקר מציג סטטיסטיקות על נתוני כשל פירעון ויציבות דירוגים לאורך זמן: דרגת השקעה בהשוואה להשקעות ספקולטיביות, חתך סקטוריאלי, גיאוגרפי ועוד

 • 20/04/20

  תחזית S&P למשק האירופאי החמירה מאז התחזית האחרונה שלנו לפני כשלושה שבועות, בעיקר בגלל צעדים מחמירים יותר לשמירת בריאות הציבור שיושמו במדינות רבות בעולם למאבק בנגיף הקורונה. S&P צופה כעת שהתמ"ג בגוש האירו ובבריטניה יתכווץ השנה ב -7.3% ו -6.5% לפני שיתאושש ב- 5.6% ו -6%, בהתאמה בשנת 2021. אנו מצפים שמדינות שנקטו מדיניות סגר מחמירה יותר, בעלות כלכלות המוכוונות יותר למגזר השירותים - במיוחד אלה התלויות בתיירות - וגם מדינות שסיפקו תמיכה פיסקלית חלשה יותר, יסבלו יותר. תגובה נועזת יותר ברמת האיחוד יכולה לסייע להאיץ את ההתאוששות ברחבי אירופה.

 • 16/04/20

  ההשפעה הכלכלית של נגיף הקורונה הינה ארוכה ועוצמתית יותר ממה שהערכנו בתחזיות הקודמות שלנו, התחזית הכלכלית הגלובלית עודכנה פעם נוספת כלפי מטה. אנו מעריכים כעת כי התוצר העולמי ירד השנה ב -2.4%, כלכלת ארה"ב וגוש האירו יתכווצו ב -5.2% ו -7.3%, בהתאמה. אנו צופים כי הצמיחה העולמית תחזור לעלות ל -5.9% בשנת 2021. בעוד שהטווח הקרוב נראה עגום, עקומות ההידבקות מתחילות להשתטח והמיקוד מופנה להתאוששות. קצב ומשך הזמן יהיו תלויים בשילוב של מדיניות בריאותית ומדיניות כלכלית, תגובת האוכלוסייה והחברות ותנאי שוק העבודה והמפעלים הקטנים והבינוניים.

 • 09/04/20

  במאמר זה נתמצת כמה אלמנטים של המתודולוגיה והגדרות הקשורות לדירוג המתייחסים לעיכוב ודחיה של פירעונות קרן וריבית, להצעות רכש חליפין וארגון מחדש של חוב וכן להכנסת דירוגים לרשימת מעקב. אנו מפרסמים מאמר זה כעת בשל העניין הרב בנושאים אלה לנוכח המשבר המקרו-כלכלי העולמי ומצוקת האשראי כתוצאה ממגפת הקורונה.

 • 06/04/20

  צעדי המנע להכלת מגפת הקורונה צפויים להחליש את איכות האשראי של חברות הנדל"ן המניב הישראליות עקב דחיות וביטולים של תשלומי שכירות בטווח הקצר והתגברות הלחץ על דמי השכירות בטווח הבינוני. מגזר מרכזי המסחר יהיה מהנפגעים העיקריים של המשבר בטווח המידי, אך עם הזמן צפויים להיפגע גם מגזרי נדל"ן אחרים. הרעה בתנאי המימון ומחנק אשראי במשק עלולים להשפיע על מגזר הנדל"ן, הנסמך מאוד על מחזורי חוב בשוק ההון

 • 27/03/20

  מגפת נגיף הקורונה סיימה בפתאומיות את תקופת השגשוג הכלכלי הארוך ביותר בהיסטוריה של ארה"ב. S&P מעריכה בתרחיש הבסיס ירידה של 1.3% בתמ"ג בשנת 2020, בהשוואה לתחזית בדצמבר 2019 לעלייה של 1.9%. תרחיש הבסיס שלנו הינו שהמיתון הנוכחי יהיה בקנה אחד עם ההפסדים הכלכליים של המיתון הגדול, אך בפרק זמן קצר יותר. בתרחיש בו המיתון הנוכחי יהיה עמוק יותר, הנזק הכלכלי יהיה גבוה יותר מזה של המיתון הגדול.