מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

מדיניות ונהלים

S&P Maalot פועלת על פי מדיניות פנימית שנועדה להבטיח את עצמאות, מקצועיות ואובייקטיביות תהליך הדירוג ועבודת הצוות האנליטי. הקוד האתי והנהלים השונים מתווים את הנורמות האתיות, הארגוניות והעסקיות כל עובדי החברה ומנהליה מחויבים לפעול מתוך מחויבות ויושר בהתאם לנהלים עליהם הם חתומים.

מדיניות ונהלים: Glossary

01/07/2024
מדיניות ונהלים: Addendum to Securities Disclosure and Trading Policy

01/04/2024
מדיניות ונהלים: Code Of Business Ethics

15/02/2024
מדיניות ונהלים: Internal Control Structure

11/01/2024
מדיניות ונהלים: Methodology

01/01/2024
מדיניות ונהלים: Sufficient Information - Quality of Information

01/01/2024
מדיניות ונהלים: Rating Committee

15/10/2023
מדיניות ונהלים: Code of Conduct

15/10/2023
מדיניות ונהלים: Operational Resilience Management

01/09/2023
מדיניות ונהלים: Outside Activities Professional Conduct Policy

06/07/2023