מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

ארכיון מתודולוגיה

 • 13/01/20

  המאמר מתאר את השיקולים המרכזיים בדירוג קרנות השקעה אלטרנטיביות. סיכוני האשראי של הקרנות המדורגות באמצעות המתודולוגיה קשורים לסיכוני האשראי של החברות בהן הן משקיעות, לאסטרטגיה לפיה הן משקיעות ולאופן המימון שלהן.

 • 11/11/19

  בקשה להערות מהציבור - מתודולוגיה מוצעת לדירוג עסקאות מובנות הכוללות תזרים עתידי. המתודולוגיה המוצעת מתייחסת רק לתאגידים לא פיננסיים.

 • 10/07/19

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch)

 • 05/07/19

  המאמר מספק הגדרות לכל סולמות הדירוג שמשמשים את S&P, הן לגבי דירוג מנפיקים והן לגבי דירוג עסקאות וניירות ערך. המאמר גם עוסק בהגדרות סולמות הדירוג המקומיים (national scale ratings) של S&P וכן בהסברים לגבי המשמעות של תחזית הדירוג (rating outlook) ורשימת המעקב (CreditWatch)

 • 01/07/19

  המאמר מתאר את הדרך שבה אנו מדרגים הון היברידי של תאגידים שאינם תחת פיקוח רגולטורי ושל מוסדות פיננסיים תחת פיקוח רגולטורי. המאמר גם מתאר את האופן שבו אנו מייחסים להון ההיברידי את המשקל ההוני שלו. הערכת המשקל ההוני ודירוג המכשיר ההיברידי מבוססים על מספר רב של מאפיינים, כגון מבנה החלויות, תנאי call, מנגנוני step-up, תנאי המרה, כוונות החברה המנפיקה ועוד.

 • 01/07/19

  המאמר מתאר את הדרך שבה אנו מדרגים הון היברידי של תאגידים שאינם תחת פיקוח רגולטורי ושל מוסדות פיננסיים תחת פיקוח רגולטורי. המאמר גם מתאר את האופן שבו אנו מייחסים להון ההיברידי את המשקל ההוני שלו. הערכת המשקל ההוני ודירוג המכשיר ההיברידי מבוססים על מספר רב של מאפיינים, כגון מבנה החלויות, תנאי call, מנגנוני step-up, תנאי המרה, כוונות החברה המנפיקה ועוד.

 • 01/07/19

  המאמר מתאר את הדרך שבה אנו מדרגים הון היברידי של תאגידים שאינם תחת פיקוח רגולטורי ושל מוסדות פיננסיים תחת פיקוח רגולטורי. המאמר גם מתאר את האופן שבו אנו מייחסים להון ההיברידי את המשקל ההוני שלו. הערכת המשקל ההוני ודירוג המכשיר ההיברידי מבוססים על מספר רב של מאפיינים, כגון מבנה החלויות, תנאי call, מנגנוני step-up, תנאי המרה, כוונות החברה המנפיקה ועוד.

 • 01/07/19

  המאמר מתאר את הדרך שבה אנו מדרגים הון היברידי של תאגידים שאינם תחת פיקוח רגולטורי ושל מוסדות פיננסיים תחת פיקוח רגולטורי. המאמר גם מתאר את האופן שבו אנו מייחסים להון ההיברידי את המשקל ההוני שלו. הערכת המשקל ההוני ודירוג המכשיר ההיברידי מבוססים על מספר רב של מאפיינים, כגון מבנה החלויות, תנאי call, מנגנוני step-up, תנאי המרה, כוונות החברה המנפיקה ועוד.

 • 24/05/19

  בקשה להערות מהציבור - מתודולוגיה מוצעת לדירוג חוב של פרויקטים הכולל מנגנוני דחיית קרן או ריבית, או שניהם. מכשירי חוב כאלה מבטחים תשלום מלא של הקרן והריבית עד תאריך הפירעון הסופי שנקבע בהסכם ההלוואה, אך מאפשרים דחייה של תשלומי קרן ו/או ריבית בתקופה שעד הפירעון, בהתאם לתנאים ולמגבלות שהוגדרו בהסכם ההלוואה.

 • 11/04/19

  אותו שם, מ-30 ביוני, 2014 בקשה לתגובת הציבור: מתודולוגיה גלובלית לדירוג עסקאות CLO ו-CDO תזרימי וסינטטי