מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

סיכוני סביבה, חברה וממשל תאגידי - ESG

ESG הם גורמי סיכון הקשורים לסביבה (E-Environment), חברה (S-Social) וממשל תאגידי (G- Governmental).

גורמים אלה חשובים ויש להם השפעה על הסיכונים העסקיים והפיננסיים של החברות ועל המעמד התחרותי שלהן. הם נובעים הן מגורמים חיצוניים כגון רגולציה מתהדקת או הבנה טובה יותר של ההשפעות הסביבתיות של פעילות תעשייתית מסוימת, והן מיכולת החברות לצפות ולנהל את השינויים ואת הדרישות באמצעות תכנון אסטרטגי ומערכות לניהול סיכונים. לחצים מצד המשקיעים המוסדיים והציבור יגבירו ככל הנראה את מאמצי החברות להמשיך לפעול ולבצע את ההתאמות ואת ההשקעות הדרושות בתחום זה.

ניתוח גורמי ESG מספק ראייה הוליסטית של הזדמנויות וסיכונים סביבתיים וחברתיים עבור חברות הפועלות כיום בשווקים, וכולל מספר תרחישים שונים הרלוונטיים לתעשייה ולמדינת היעד בה פועלת החברה. שיקולי ESG הופכים לבולטים יותר, והמשקיעים מתחילים לבחון את ביצועי החברות בנושא ולהשתמש בהם כאמצעי לבידול. אנחנו ב-S&P מעלות סבורים שניתוח גורמי ESG יכול לספק תובנות חשובות לקבלת החלטות השקעה.

ESG - מפת סיכונים סקטוריאלית וגיאוגרפית