מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תאגידים - תקשורת


בזק החברה הישראלית לתקשרת בעמ

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק

דירוג

מאפיין

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג אחרונה

דוח דירוג אחרון

דירוג מנפיק
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
יציב
תאריך עדכון אחרון
02/05/24
פעולת דירוג אחרונה
העלאת דירוג, שינוי תחזית דירוג
אנליסט ראשי
תום דר
phone img
03-7539722

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה

סוג

דירוג

מאפיין

תאריך הנפקה

קוד בורסאי

שם סדרה
סדרה 14
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
19/03/23
קוד בורסאי
2300317
שם סדרה
סדרה 12
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
2300242
שם סדרה
סדרה 13
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
19/03/23
קוד בורסאי
2300309
שם סדרה
סדרה 11
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
2300234
שם סדרה
סדרה 9
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
09/09/15
קוד בורסאי
2300176
שם סדרה
סדרה 10
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA
מאפיין
תאריך הנפקה
09/09/15
קוד בורסאי
2300184
פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

עדכון דירוג: בזק החברה הישראלית לתקשרת בעמ,פלאפון תקשורת בעמ,יס שרותי טלוויזיה ותקשורת בעמ - העלאת דירוג ל-'ilAA' בשל שיפור ביחסים הפיננסיים, התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שבזק תשמור ב-24 החודשים הקרובים על יחס מתואם חוב ל EBITDA של 2x‏-‏3x, על יחס תזרים מזומנים חופשי לחוב של 15% בממוצע ועל נזילות הולמת לפחות. בחישוב היחסים אנו מביאים בחשבון את היקף ההשקעות שבזק מתכננת לבצע על מנת לשמור
02/05/2024
דירוג הנפקה: בזק החברה הישראלית לתקשרת בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1 מיליארד ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרות 11 ו-13
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 1 מיליארד ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרות 11 ו-13
09/01/2024
דירוג הנפקה: בזק החברה הישראלית לתקשרת בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרות 11 ו-13
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרות 11 ו-13
07/01/2024
עדכון דירוג: פלאפון תקשורת בעמ,יס שרותי טלוויזיה ותקשורת בעמ,בזק החברה הישראלית לתקשרת בעמ - עדכון תחזית הדירוג לחיובית בשל שיפור ביחסים הפיננסיים; אשרור דירוג '-ilAA'
עדכון תחזית הדירוג של בזק ושל החברות הבנות שלה נובע בעיקר מהשיפור המתמשך שחל ביחסים הפיננסיים של החברה. ב-2022 חלה עלייה של כ-2% בהכנסות בזק, בעיקר מתחום אספקת שירותי אינטרנט וסלולר, שמותנה בשל ירידה בהכנסות מטלפוניה ומכירת ציוד קצה. ה-EBITDA המתואם של הח
03/05/2023
דירוג הנפקה: בזק החברה הישראלית לתקשרת בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 510 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרות 13 ו-14
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 510 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרות 13 ו-14
22/03/2023
דירוג הנפקה: בזק החברה הישראלית לתקשרת בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 450 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרות 13 ו-14
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 450 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרות 13 ו-14
20/03/2023
אישור דירוג: בזק החברה הישראלית לתקשרת בעמ - אשרור דירוג '-ilAA' תחזית הדירוג יציבה
ב-2021 חלה עלייה של כ-1% בהכנסות וב-EBITDA המתואם של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("בזק" או "החברה"). עלייה זו חלה כתוצאה מגידול בהכנסות מגזר הסלולר (שירותים וציוד) ובתוצאות המגזר העסקי - תמסורת ותקשורת נתונים וענן ודיגיטל, שקוזז ברובו על ידי ירידה בתו
10/05/2022
דירוג הנפקה: בזק החברה הישראלית לתקשרת בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הנפקת שתי סדרות חדשות, 13 ו-14
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הנפקת שתי סדרות חדשות, 13 ו-14
30/11/2021
אישור דירוג: בזק החברה הישראלית לתקשרת בעמ - אשרור דירוג '-ilAA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שב-12 החודשים הקרובים תשמור בזק על מעמדה התחרותי בשוק התקשורת, על אף המשך שחיקה בביצועים התפעוליים כמשתקף בהיקף ההכנסות וב-EBITDA. תחזית הדירוג משקפת גם את הערכתנו שבזק תמשיך לבצע השקעות נרחבות, בעיקר בתחום הסיבים ובדו
12/05/2021
דירוג הנפקה: בזק החברה הישראלית לתקשרת בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 710 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 710 מיליון ₪ ע.נ.
26/05/2020

הסטוריית דירוגים

העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

שם

דירוג

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג

שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
שלילי/
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
11/08/19
פעולת דירוג
הורדת דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
04/05/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
12/05/21
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
10/05/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
חיובי/
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
03/05/23
פעולת דירוג
שינוי תחזית דירוג, אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
02/05/24
פעולת דירוג
העלאת דירוג, שינוי תחזית דירוג