מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תאגידים - תקשורת


בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק

דירוג

מאפיין

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג אחרונה

דוח דירוג אחרון

דירוג מנפיק
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
חיובי
תאריך עדכון אחרון
03/05/23
פעולת דירוג אחרונה
שינוי תחזית דירוג, אישרור דירוג
אנליסט ראשי
תום דר
phone img
03-7539722

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה

סוג

דירוג

מאפיין

תאריך הנפקה

קוד בורסאי

שם סדרה
סדרה 14
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
19/03/23
קוד בורסאי
2300317
שם סדרה
סדרה 13
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
19/03/23
קוד בורסאי
2300309
שם סדרה
סדרה 12
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
2300242
שם סדרה
סדרה 11
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
2300234
שם סדרה
סדרה 9
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
09/09/15
קוד בורסאי
2300176
שם סדרה
סדרה 10
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
09/09/15
קוד בורסאי
2300184

פרסומים אחרונים

הסטוריית דירוגים

העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

שם

דירוג

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג

שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
שלילי/
ilAA
אחרון עדכון תאריך
07/05/19
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
שלילי/
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
11/08/19
פעולת דירוג
הורדת דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
04/05/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
12/05/21
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
10/05/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
חיובי/
ilAA-
אחרון עדכון תאריך
03/05/23
פעולת דירוג
שינוי תחזית דירוג, אישרור דירוג