מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

ESG – סיכוני סביבה, חברה וממשל תאגידי

ESG image

ESG הם גורמי סיכון הקשורים לסביבה ,(E-Environment) חברה ,(S-Social) וממשל תאגידי (G- Governance). גורמים אלה בעלי השפעה על הסיכונים העסקיים והפיננסיים של החברות. הם נובעים הן מגורמים חיצוניים כגון רגולציה מתהדקת או הבנה טובה יותר של ההשפעות הסביבתיות של פעילות תעשייתית מסוימת, והן מיכולת החברות לצפות ולנהל את השינויים ואת הדרישות באמצעות תכנון אסטרטגי ומערכות לניהול סיכונים.

ניתוח גורמי ESG מספק ראייה הוליסטית של הזדמנויות וסיכונים סביבתיים וחברתיים עבור חברות הפועלות וכולל מספר תרחישים שונים הרלוונטיים לתעשייה ולמדינת היעד בה פועלת החברה. שיקולי ESG הופכים לבולטים יותר, והמשקיעים מתחילים לבחון את ביצועי החברות בנושא ולהשתמש בהם כאמצעי לבידול. אנחנו ב-S&P מעלות סבורים שניתוח גורמי ESG יכול לספק תובנות חשובות לקבלת החלטות השקעה

הערכת ESG – הינה ניתוח של נושאי סביבה, חברה וממשל תאגידי וכן רמת המוכנות של החברה לטפל בתחומים אלה. המוצר מספק ניתוח יחסי וחוצה סקטורים של יכולתו של גוף מסוים לפעול בהצלחה בעתיד, והוא מבוסס על הדרך שבה גורמי ESG עשויים להשפיע על גורמי עניין בתאגיד ולהוביל להשפעה כלכלית מהותית, ישירה או עקיפה, על אותו גוף. גורמי ESG אומדים בדרך כלל את השפעת הגוף על הסביבה הטבעית והחברתית שלו ואת איכות הממשל התאגידי שלו. הערכת ESG אינה דירוג אשראי כמשמעו בחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ד-2014 וכן אינה מהוה אינדיקציה או קישור לדירוג אשראי קיים או עתידי.

מתודולוגיה

מאמרים

ESG - פרסומים אחרונים