מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תאגידים - בנקים


בנק הפועלים בעמ

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק

דירוג

מאפיין

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג אחרונה

דוח דירוג אחרון

דירוג מנפיק
טווח ארוך
דירוג
ilAAA
מאפיין
שלילי
תאריך עדכון אחרון
02/05/24
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג
אנליסט ראשי
Pierre Hollegien
phone img

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה

סוג

דירוג

מאפיין

תאריך הנפקה

קוד בורסאי

שם סדרה
כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים סדרה י
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1199892
שם סדרה
כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים סדרה ו'
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
6620553
שם סדרה
כתבי התחייבויות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים סדרה ז
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1191329
שם סדרה
סדרה 203
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAAA
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1199868
שם סדרה
סדרה 201
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAAA
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1191345
שם סדרה
סדרה 202
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAAA
מאפיין
תאריך הנפקה
02/05/18
קוד בורסאי
1199850
שם סדרה
סדרה 101
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAAA
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1191337
שם סדרה
כתבי התחייבויות נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים סדרה ט
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1199884
שם סדרה
כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים סדרה יא
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1201466
שם סדרה
סדרה 200
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAAA
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
6620496
שם סדרה
סדרה 100
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAAA
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
6620488
שם סדרה
כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון לספיגת הפסדים סדרה ה'
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
6620462
פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

עדכון דירוג: בנק הפועלים בעמ - שינוי תחזית הדירוג לשלילית על רקע התגברות הסיכונים הגיאופוליטיים
שינוי תחזית הדירוג לשלילית על רקע התגברות הסיכונים הגיאופוליטיים
02/05/2024
אישור דירוג: בנק הפועלים בעמ - אשרור דירוג 'ilAAA'; התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שבהינתן התחזיות הנוכחיות שלנו לגבי הפרמטרים המקרו כלכליים, המעמד העסקי המוביל של בנק הפועלים יאפשר לו להתמודד בצורה טובה יחסית עם האתגרים הנוכחיים.
12/02/2024
דירוג הנפקה: בנק הפועלים בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
19/11/2023
אישור דירוג: בנק הפועלים בעמ - אשרור דירוג 'ilAAA' למרות עלייה בסיכונים הגיאופוליטיים; התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שבהינתן התחזיות הנוכחיות שלנו לגבי הפרמטרים המקרו כלכליים, המעמד העסקי המוביל של בנק הפועלים יאפשר לו להתמודד בצורה טובה יחסית עם האתגרים הנוכחיים.
31/10/2023
הודעה: דירוג מכשירי החוב של הפועלים הנפקות אינו משתנה בשל העברתם לבנק הפועלים בעקבות המיזוג
בעקבות המיזוג עם חברת האם, בנק הפועלים בע"מ, ב-26 בספטמבר 2023, החברה הייעודית הפועלים הנפקות בע"מ חדלה להיות ישות משפטית. על פי הסכם המיזוג, כל הנכסים וההתחייבויות של הפועלים הנפקות הועברו לבנק הפועלים ללא עלות.
09/10/2023
אישור דירוג: בנק הפועלים בעמ - אשרור דירוג 'ilAAA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שהבנק יוכל לשמור על בסיס הון איתן, שיחס ההון המותאם לסיכון (RAC) שלו יישאר מעל 10% בשנתיים הבאות וששיעור ההלוואות הלא צוברות שלו יעמוד על כ 1.5%, דומה לממוצע הענפי.
02/02/2023
דירוג הנפקה: בנק הפועלים בעמ - מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 3.3 מיליארד ₪ ע.נ.
בהמשך להודעתנו מיום 9 בנובמבר 2022, S&P מעלות מודיעה בזאת כי הדירוג 'ilAAA' לאיגרות חוב שיונפקו על ידי בנק הפועלים בע"מ (ilAAA/Stable) באמצעות הנפקת שתי סדרות חדשות, סדרה 201, וסדרה 101, תקף לסך של עד 2 מיליארד ₪ ע.נ. עבור סדרה 201 ולסך של עד 1.3 מיליארד
27/11/2022
דירוג הנפקה: בנק הפועלים בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 950 מיליון ₪ ע.נ.
בהמשך להודעתנו מיום 9 בנובמבר 2022, S&P מעלות מודיעה בזאת כי הדירוג 'ilAA' לכתבי התחייבות נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים שיונפקו על ידי בנק הפועלים בע"מ (ilAAA/Stable) באמצעות הנפקת סדרה חדשה, סדרה ז', תקף לסך של עד 950 מיליון ₪ ע.נ.
27/11/2022
דירוג הנפקה: בנק הפועלים בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAA' להנפקת כתבי התחייבות עם מנגנון לספיגת הפסדים בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.
09/11/2022
דירוג הנפקה: בנק הפועלים בעמ - מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 2 מיליארד ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 2 מיליארד ₪ ע.נ.
09/11/2022

הסטוריית דירוגים

בחרו
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

שם

דירוג

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג

שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAAA
אחרון עדכון תאריך
06/11/19
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAAA
אחרון עדכון תאריך
20/07/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAAA
אחרון עדכון תאריך
20/07/21
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAAA
אחרון עדכון תאריך
23/01/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAAA
אחרון עדכון תאריך
26/07/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAAA
אחרון עדכון תאריך
02/02/23
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAAA
אחרון עדכון תאריך
31/10/23
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilAAA
אחרון עדכון תאריך
12/02/24
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
שלילי/
ilAAA
אחרון עדכון תאריך
02/05/24
פעולת דירוג
אישרור דירוג, שינוי תחזית דירוג