מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תאגידים - נדל"ן - מניב


מגה אור החזקות בעמ

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק

דירוג

מאפיין

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג אחרונה

דוח דירוג אחרון

דירוג מנפיק
טווח קצר
דירוג
ilA-1
מאפיין
תאריך עדכון אחרון
31/07/23
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג
דירוג מנפיק
טווח ארוך
דירוג
ilA+
מאפיין
יציב
תאריך עדכון אחרון
31/07/23
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג
אנליסט ראשי
גיא סידון
phone img
03-7539731

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה

סוג

דירוג

מאפיין

תאריך הנפקה

קוד בורסאי

שם סדרה
סדרה 5
סוג
טווח קצר
דירוג
ilA-1
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
סדרה 4
סוג
טווח קצר
דירוג
ilA-1
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
סדרה ו
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA+
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1138668
שם סדרה
סדרה ז
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA+
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1141696
שם סדרה
סדרה ח
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilAA-
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1147602
שם סדרה
סדרה ט
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA+
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1165141
שם סדרה
סדרה 1
סוג
טווח קצר
דירוג
ilA-1
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1171073
שם סדרה
סדרה י
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA+
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1178367
שם סדרה
סדרה יא
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA+
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1178375
פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

דירוג הנפקה: מגה אור החזקות בעמ - מתן דירוג '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
14/07/2024
דירוג הנפקה: מגה אור החזקות בעמ - מתן דירוג '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
10/07/2024
דירוג הנפקה: מגה אור החזקות בעמ - מתן דירוג '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
13/06/2024
דירוג הנפקה: מגה אור החזקות בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 270 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 270 מיליון ₪ ע.נ.
01/04/2024
דירוג הנפקה: מגה אור החזקות בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 120 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על דירוג '-ilAA' לאיגרות חוב בהיקף כולל של עד 120 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק מגה אור החזקות בע"מ (ilA+/Stable) באמצעות הרחבה של סדרה ח'. התמורה מהנפקת איגרות החוב מיועדת בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים. תמורת ההנפקה תהיה משועבדת לטובת נאמן אי
16/10/2023
דירוג הנפקה: מגה אור החזקות בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 211 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 211 מיליון ₪ ע.נ.
06/09/2023
דירוג הנפקה: מגה אור החזקות בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
03/09/2023
אישור דירוג: מגה אור החזקות בעמ - אשרור דירוג '+ilA', התחזית יציבה
מגה אור החזקות בע"מ אשרור דירוג +ilA
31/07/2023
דירוג הנפקה: מגה אור החזקות בעמ - מתן דירוג '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על דירוג זמן קצר '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים (סדרה 3) בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ. תמורת ההנפקה תשמש לפירעון סדרת נע"מ קיימת ופעילות שוטפת של החברה.
06/06/2023
אישור דירוג: מגה אור החזקות בעמ - אשרור דירוג '+ilA', התחזית יציבה
אשרור דירוג +ilA, תחזית יציבה
11/08/2022

הסטוריית דירוגים

בחרו
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

שם

דירוג

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג

שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
חיובי/
ilA
אחרון עדכון תאריך
01/08/19
פעולת דירוג
שינוי תחזית דירוג, אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
חיובי/
ilA
אחרון עדכון תאריך
11/08/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1
אחרון עדכון תאריך
16/12/20
פעולת דירוג
דירוג חדש
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1
אחרון עדכון תאריך
31/03/21
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA+
אחרון עדכון תאריך
31/03/21
פעולת דירוג
העלאת דירוג, שינוי תחזית דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA+
אחרון עדכון תאריך
05/08/21
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1
אחרון עדכון תאריך
05/08/21
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA+
אחרון עדכון תאריך
11/08/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1
אחרון עדכון תאריך
11/08/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1
אחרון עדכון תאריך
31/07/23
פעולת דירוג
אישרור דירוג