מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תאגידים - תשתיות


נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק

דירוג

מאפיין

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג אחרונה

דוח דירוג אחרון

דירוג מנפיק
טווח ארוך
דירוג
ilBBB
מאפיין
מעקב:שלילי
תאריך עדכון אחרון
22/02/24
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג, הכנסה לרשימת מעקב
אנליסט ראשי
תום דר
phone img
03-7539722

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה

סוג

דירוג

מאפיין

תאריך הנפקה

קוד בורסאי

שם סדרה
סדרה ו
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA-
מאפיין
מעקב:שלילי
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1204825
שם סדרה
סדרה ה
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA-
מאפיין
מעקב:שלילי
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1197912
שם סדרה
סדרה ג
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA-
מאפיין
מעקב:שלילי
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1181593
פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

דירוג הנפקה: נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 910 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 910 מיליון ₪ ע.נ.
07/03/2024
עדכון דירוג: נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת - הכנסת דירוג המנפיק '-ilBBB' ודירוג הסדרות 'ilA' לרשימת מעקב עם השלכות שליליות בשל עיכוב אפשרי בהקמת פרויקט שננדואה עקב תאונת העבודה בהקמת מתקן הטיפול וההפקה
הכנסת הדירוגים לרשימת מעקב עם השלכות שליליות משקפת את אי הוודאות לגבי עמידה בלוחות הזמנים של פרויקט שננדואה ואת האפשרות של אובדן הכנסות בשל עיכוב אפשרי בהקמת הפרויקט בעקבות התאונה.
22/02/2024
עדכון דירוג: נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת - מתן דירוג 'ilA-/Watch Neg' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilA-/Watch Neg' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.
22/02/2024
דירוג הנפקה: נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 105 מיליון ₪ ע.נ. (כ-30 מיליון דולר)
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 105 מיליון ₪ ע.נ. (כ-30 מיליון דולר)
11/01/2024
אישור דירוג: נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת - אשרור דירוג 'ilBBB', תחזית הדירוג יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שתחילת ההפקה ממאגר שננדואה תהיה במועד המתוכנן בסוף 2024, ללא חריגה מהותית בעלויות. כמו כן, תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שהשותפות תשמור על נזילות הולמת ב-12 החודשים הקרובים ועל ביצועים תפעוליים נאותים מנכסיה הפע
15/11/2023
דירוג הנפקה: נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 395 מיליון ₪ ע.נ. (כ-110 מיליון דולר)
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 395 מיליון ₪ ע.נ. (כ-110 מיליון דולר)
13/07/2023
דירוג הנפקה: נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ. (כ-70 מיליון דולר)
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ. (כ-70 מיליון דולר)
14/06/2023
דירוג הנפקה: נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 33 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על דירוג '-ilA' לאיגרות חוב בהיקף של עד 33 מיליון ₪ ע.נ. שיונפקו על ידי נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת (ilBBB/Stable) באמצעות הרחבת סדרה ב'. תמורת ההנפקה תשמש לפעילותה השוטפת של השותפות.
15/12/2022
אישור דירוג: נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת - אשרור דירוג 'ilBBB', תחזית הדירוג יציבה
פיתוח מאגר שננדואה עומד בשלב זה בלוחות הזמנים שנקבעו, ותחילת ההפקה מהמאגר צפויה בסוף 2024. המאגר מכיל רזרבות של 388 מיליון חביות נפט (2P), וחלקה של נאוויטס בפרויקט עומד על 49%. מאגר זה צפוי להיות מקור ההכנסות העיקרי של השותפות עם תחילת ההפקה. היחס המתואם
08/11/2022
דירוג הנפקה: נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של כ-80 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של כ-80 מיליון ₪ ע.נ.
28/06/2022

הסטוריית דירוגים

העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

שם

דירוג

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג

שם
דירוג מנפיק דירוג מקדמי
דירוג
יציב/
ilBBB
אחרון עדכון תאריך
19/10/20
פעולת דירוג
דירוג חדש
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilBBB
אחרון עדכון תאריך
07/12/20
פעולת דירוג
אישרור דירוג, דירוג מקדמי לסופי
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilBBB
אחרון עדכון תאריך
02/08/21
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilBBB
אחרון עדכון תאריך
21/10/21
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilBBB
אחרון עדכון תאריך
08/11/22
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilBBB
אחרון עדכון תאריך
15/11/23
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
ilBBB
אחרון עדכון תאריך
22/02/24
פעולת דירוג
אישרור דירוג, הכנסה לרשימת מעקב