מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תאגידים - קמעונאות


אלון רבוע כחול ישראל בעמ

פרטי דירוג המנפיק

דירוג מנפיק

דירוג

מאפיין

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג אחרונה

דוח דירוג אחרון

דירוג מנפיק
טווח ארוך
דירוג
ilA
מאפיין
יציב
תאריך עדכון אחרון
28/08/23
פעולת דירוג אחרונה
אישרור דירוג
דירוג מנפיק
טווח קצר
דירוג
ilA-1
מאפיין
תאריך עדכון אחרון
08/07/24
פעולת דירוג אחרונה
דירוג חדש
אנליסט ראשי
דימה פוסטרנק
phone img

רשימת סדרות מדורגות

שם סדרה

סוג

דירוג

מאפיין

תאריך הנפקה

קוד בורסאי

שם סדרה
סדרה 2
סוג
טווח קצר
דירוג
ilA-1
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
שם סדרה
סדרה ח
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA+
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1197276
שם סדרה
סדרה ט
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA+
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1197284
שם סדרה
סדרה ו
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA+
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1169127
שם סדרה
סדרה ז
סוג
טווח ארוך
דירוג
ilA+
מאפיין
תאריך הנפקה
קוד בורסאי
1183979
פרסומים אחרונים

פרסומים אחרונים

דירוג הנפקה: אלון רבוע כחול ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
10/07/2024
דירוג חדש: אלון רבוע כחול ישראל בעמ - קביעת דירוג מנפיק זמן קצר '-ilA1' וקביעת דירוג הנפקה '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
קביעת דירוג מנפיק זמן קצר '-ilA1' וקביעת דירוג הנפקה '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
08/07/2024
דירוג הנפקה: אלון רבוע כחול ישראל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 43 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 43 מיליון ₪ ע.נ.
11/04/2024
דירוג הנפקה: אלון רבוע כחול ישראל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 161 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 161 מיליון ₪ ע.נ.
12/02/2024
אישור דירוג: אלון רבוע כחול ישראל בעמ - אשרור דירוג ilA, תחזית יציבה
אשרור דירוג ilA, תחזית יציבה
28/08/2023
דירוג הנפקה: אלון רבוע כחול ישראל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 580 מיליון ₪ ע.נ.
בהמשך להודעתנו מיום 15 ביוני 2023, S&P מעלות מודיעה בזאת כי הדירוג '+ilA' לאיגרות חוב שתנפיק חברת אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (ilA/Stable) באמצעות הנפקת סדרות אג"ח חדשות, סדרות ח' ו-ט', שיובטחו בשעבוד מניות החברות הבנות דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ור
27/06/2023
דירוג הנפקה: אלון רבוע כחול ישראל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
15/06/2023
דירוג הנפקה: אלון רבוע כחול ישראל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג '+ilA' לאיגרות חוב בהיקף של עד 150 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (ilA/Stable) באמצעות הנפקת סדרה חדשה, סדרת אג"ח ח', שתובטח על ידי שעבוד מניות החברות הבנות דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ורבוע כחול נ
22/03/2023
דירוג הנפקה: אלון רבוע כחול ישראל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 670 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 670 מיליון ₪ ע.נ.
06/09/2022
דירוג הנפקה: אלון רבוע כחול ישראל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.נ.
04/09/2022

הסטוריית דירוגים

בחרו
העלאת דירוג
הורדת דירוג
תחזית דירוג/רשימת מעקב/אישור דירוג

שם

דירוג

תאריך עדכון אחרון

פעולת דירוג

שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA-
אחרון עדכון תאריך
27/08/20
פעולת דירוג
דירוג חדש
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
חיובי/
ilA-
אחרון עדכון תאריך
25/08/21
פעולת דירוג
שינוי תחזית דירוג, אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA
אחרון עדכון תאריך
25/08/22
פעולת דירוג
העלאת דירוג, שינוי תחזית דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח ארוך
דירוג
יציב/
ilA
אחרון עדכון תאריך
28/08/23
פעולת דירוג
אישרור דירוג
שם
דירוג מנפיק טווח קצר
דירוג
ilA-1
אחרון עדכון תאריך
08/07/24
פעולת דירוג
דירוג חדש