מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תוצאות חיפוש
”TempFilterSearch”

פרסומי דירוג אחרונים

פרסומי דירוג אחרונים

דירוג חדש: קרסו מוטורס בעמ - קביעת דירוג מנפיק זמן קצר '-ilA1' וקביעת דירוג הנפקה '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
קביעת דירוג מנפיק זמן קצר '-ilA1' וקביעת דירוג הנפקה '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
18/07/2024
דו"ח דירוג: Credito IPOs Inc. Israeli RMBS Assigned ‘ilAAA(sf)’ Preliminary Local Scale Rating
English translation for information purposes only. In case of discrepancies between the Hebrew original version and the English translation, the Hebrew version released in accordance with the regulatory requirements of the Israeli CRA Law shall prevail.
18/07/2024
אישור דירוג: החברה לישראל בעמ - אשרור דירוג '+ilA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שהחברה תציג ב-12 החודשים הקרובים יחס מתואם חוב ל EBITDA של 1.9x‏-‏2.2x. תחזית הדירוג שלנו מתבססת, בין היתר, על כוונת הנהלת החברה לבצע רכישות בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלה. אנו צופים שהחברה לישראל תציג ב-2024 EBITDA מתואם
17/07/2024
דירוג הנפקה: קבוצת פנינסולה בעמ - מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
17/07/2024
דירוג הנפקה: מגוריט ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 48 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 48 מיליון ₪ ע.נ.
17/07/2024
דירוג הנפקה: פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בעמ - מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 550 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה ב'
מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 550 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה ב'
17/07/2024
דירוג הנפקה: רבוע כחול נדלן בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב מובטחות מסדרה ז' בהיקף של עד 34.5 מיליון ₪ ע.נ. ומסדרה ח' בהיקף של עד 81 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב מובטחות מסדרה ז' בהיקף של עד 34.5 מיליון ₪ ע.נ. ומסדרה ח' בהיקף של עד 81 מיליון ₪ ע.נ.
16/07/2024
אישור דירוג: חברת גב ים לקרקעות בעמ - אשרור דירוג '+ilA', התחזית שלילית
תחזית הדירוג השלילית משקפת את הערכתנו כי ב-12‏-24 החודשים הקרובים היחסים הפיננסיים של החברה עשויים להישחק ולחרוג מהטווח ההולם את הדירוג, על רקע תוכניותיה העסקיות הכוללות תקציב השקעות גבוה, וסביבה כלכלית מאתגרת.
15/07/2024
אישור דירוג: ש. שלמה חברה לביטוח בעמ - אשרור דירוג '-ilAA'; התחזית נותרה שלילית על רקע ביצועים טכניים מתונים היוצרים לחץ על בסיס ההון
תחזית הדירוג השלילית משקפת את הביצועים החלשים יחסית של החברה, למרות השיפור שחל בהם ב-2023, שממשיכים להפעיל לחץ על ההון שלה לפי מודל ההון המותאם לסיכון.
15/07/2024
דירוג הנפקה: ג'י.אס.אי פקדונות בעמ - מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה א'
מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה א'
14/07/2024
פרסומי מחקר

פרסומי מחקר

דירוג חדש: קרסו מוטורס בעמ - קביעת דירוג מנפיק זמן קצר '-ilA1' וקביעת דירוג הנפקה '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
קביעת דירוג מנפיק זמן קצר '-ilA1' וקביעת דירוג הנפקה '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
18/07/2024
דו"ח דירוג: Credito IPOs Inc. Israeli RMBS Assigned ‘ilAAA(sf)’ Preliminary Local Scale Rating
English translation for information purposes only. In case of discrepancies between the Hebrew original version and the English translation, the Hebrew version released in accordance with the regulatory requirements of the Israeli CRA Law shall prevail.
18/07/2024
אישור דירוג: החברה לישראל בעמ - אשרור דירוג '+ilA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שהחברה תציג ב-12 החודשים הקרובים יחס מתואם חוב ל EBITDA של 1.9x‏-‏2.2x. תחזית הדירוג שלנו מתבססת, בין היתר, על כוונת הנהלת החברה לבצע רכישות בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלה. אנו צופים שהחברה לישראל תציג ב-2024 EBITDA מתואם
17/07/2024
דירוג הנפקה: קבוצת פנינסולה בעמ - מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
17/07/2024
דירוג הנפקה: מגוריט ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 48 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 48 מיליון ₪ ע.נ.
17/07/2024
דירוג הנפקה: פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בעמ - מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 550 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה ב'
מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 550 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה ב'
17/07/2024
דירוג הנפקה: רבוע כחול נדלן בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב מובטחות מסדרה ז' בהיקף של עד 34.5 מיליון ₪ ע.נ. ומסדרה ח' בהיקף של עד 81 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב מובטחות מסדרה ז' בהיקף של עד 34.5 מיליון ₪ ע.נ. ומסדרה ח' בהיקף של עד 81 מיליון ₪ ע.נ.
16/07/2024
אישור דירוג: חברת גב ים לקרקעות בעמ - אשרור דירוג '+ilA', התחזית שלילית
תחזית הדירוג השלילית משקפת את הערכתנו כי ב-12‏-24 החודשים הקרובים היחסים הפיננסיים של החברה עשויים להישחק ולחרוג מהטווח ההולם את הדירוג, על רקע תוכניותיה העסקיות הכוללות תקציב השקעות גבוה, וסביבה כלכלית מאתגרת.
15/07/2024
אישור דירוג: ש. שלמה חברה לביטוח בעמ - אשרור דירוג '-ilAA'; התחזית נותרה שלילית על רקע ביצועים טכניים מתונים היוצרים לחץ על בסיס ההון
תחזית הדירוג השלילית משקפת את הביצועים החלשים יחסית של החברה, למרות השיפור שחל בהם ב-2023, שממשיכים להפעיל לחץ על ההון שלה לפי מודל ההון המותאם לסיכון.
15/07/2024
דירוג הנפקה: ג'י.אס.אי פקדונות בעמ - מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה א'
מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה א'
14/07/2024
פרסומי מתודולוגיה

פרסומי מתודולוגיה

דירוג חדש: קרסו מוטורס בעמ - קביעת דירוג מנפיק זמן קצר '-ilA1' וקביעת דירוג הנפקה '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
קביעת דירוג מנפיק זמן קצר '-ilA1' וקביעת דירוג הנפקה '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
18/07/2024
דו"ח דירוג: Credito IPOs Inc. Israeli RMBS Assigned ‘ilAAA(sf)’ Preliminary Local Scale Rating
English translation for information purposes only. In case of discrepancies between the Hebrew original version and the English translation, the Hebrew version released in accordance with the regulatory requirements of the Israeli CRA Law shall prevail.
18/07/2024
אישור דירוג: החברה לישראל בעמ - אשרור דירוג '+ilA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שהחברה תציג ב-12 החודשים הקרובים יחס מתואם חוב ל EBITDA של 1.9x‏-‏2.2x. תחזית הדירוג שלנו מתבססת, בין היתר, על כוונת הנהלת החברה לבצע רכישות בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלה. אנו צופים שהחברה לישראל תציג ב-2024 EBITDA מתואם
17/07/2024
דירוג הנפקה: קבוצת פנינסולה בעמ - מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
17/07/2024
דירוג הנפקה: מגוריט ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 48 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 48 מיליון ₪ ע.נ.
17/07/2024
דירוג הנפקה: פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בעמ - מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 550 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה ב'
מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 550 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה ב'
17/07/2024
דירוג הנפקה: רבוע כחול נדלן בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב מובטחות מסדרה ז' בהיקף של עד 34.5 מיליון ₪ ע.נ. ומסדרה ח' בהיקף של עד 81 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב מובטחות מסדרה ז' בהיקף של עד 34.5 מיליון ₪ ע.נ. ומסדרה ח' בהיקף של עד 81 מיליון ₪ ע.נ.
16/07/2024
אישור דירוג: חברת גב ים לקרקעות בעמ - אשרור דירוג '+ilA', התחזית שלילית
תחזית הדירוג השלילית משקפת את הערכתנו כי ב-12‏-24 החודשים הקרובים היחסים הפיננסיים של החברה עשויים להישחק ולחרוג מהטווח ההולם את הדירוג, על רקע תוכניותיה העסקיות הכוללות תקציב השקעות גבוה, וסביבה כלכלית מאתגרת.
15/07/2024
אישור דירוג: ש. שלמה חברה לביטוח בעמ - אשרור דירוג '-ilAA'; התחזית נותרה שלילית על רקע ביצועים טכניים מתונים היוצרים לחץ על בסיס ההון
תחזית הדירוג השלילית משקפת את הביצועים החלשים יחסית של החברה, למרות השיפור שחל בהם ב-2023, שממשיכים להפעיל לחץ על ההון שלה לפי מודל ההון המותאם לסיכון.
15/07/2024
דירוג הנפקה: ג'י.אס.אי פקדונות בעמ - מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה א'
מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה א'
14/07/2024
פרסומי נהלים

פרסומי נהלים

דירוג חדש: קרסו מוטורס בעמ - קביעת דירוג מנפיק זמן קצר '-ilA1' וקביעת דירוג הנפקה '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
קביעת דירוג מנפיק זמן קצר '-ilA1' וקביעת דירוג הנפקה '-ilA1' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.
18/07/2024
דו"ח דירוג: Credito IPOs Inc. Israeli RMBS Assigned ‘ilAAA(sf)’ Preliminary Local Scale Rating
English translation for information purposes only. In case of discrepancies between the Hebrew original version and the English translation, the Hebrew version released in accordance with the regulatory requirements of the Israeli CRA Law shall prevail.
18/07/2024
אישור דירוג: החברה לישראל בעמ - אשרור דירוג '+ilA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שהחברה תציג ב-12 החודשים הקרובים יחס מתואם חוב ל EBITDA של 1.9x‏-‏2.2x. תחזית הדירוג שלנו מתבססת, בין היתר, על כוונת הנהלת החברה לבצע רכישות בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלה. אנו צופים שהחברה לישראל תציג ב-2024 EBITDA מתואם
17/07/2024
דירוג הנפקה: קבוצת פנינסולה בעמ - מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA1' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.
17/07/2024
דירוג הנפקה: מגוריט ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 48 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 48 מיליון ₪ ע.נ.
17/07/2024
דירוג הנפקה: פאי פיקדונות ומוצרים מובנים בעמ - מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 550 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה ב'
מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 550 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה ב'
17/07/2024
דירוג הנפקה: רבוע כחול נדלן בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב מובטחות מסדרה ז' בהיקף של עד 34.5 מיליון ₪ ע.נ. ומסדרה ח' בהיקף של עד 81 מיליון ₪ ע.נ.
מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב מובטחות מסדרה ז' בהיקף של עד 34.5 מיליון ₪ ע.נ. ומסדרה ח' בהיקף של עד 81 מיליון ₪ ע.נ.
16/07/2024
אישור דירוג: חברת גב ים לקרקעות בעמ - אשרור דירוג '+ilA', התחזית שלילית
תחזית הדירוג השלילית משקפת את הערכתנו כי ב-12‏-24 החודשים הקרובים היחסים הפיננסיים של החברה עשויים להישחק ולחרוג מהטווח ההולם את הדירוג, על רקע תוכניותיה העסקיות הכוללות תקציב השקעות גבוה, וסביבה כלכלית מאתגרת.
15/07/2024
אישור דירוג: ש. שלמה חברה לביטוח בעמ - אשרור דירוג '-ilAA'; התחזית נותרה שלילית על רקע ביצועים טכניים מתונים היוצרים לחץ על בסיס ההון
תחזית הדירוג השלילית משקפת את הביצועים החלשים יחסית של החברה, למרות השיפור שחל בהם ב-2023, שממשיכים להפעיל לחץ על ההון שלה לפי מודל ההון המותאם לסיכון.
15/07/2024
דירוג הנפקה: ג'י.אס.אי פקדונות בעמ - מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה א'
מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הרחבת סדרה א'
14/07/2024
ארכיון

ארכיון

אין תוצאות חיפוש תחת ערך זה
אחר

אחר

אין תוצאות חיפוש תחת ערך זה