מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

בקשה לתגובות הציבור

S&P Global Ratings מבצעת לעתים בחינה מחדש של מתודולוגיות וקריטריונים המשמשים לקביעת דירוגי אשראי, במטרה לשפר באופן תמידי את השקיפות והרלוונטיות של המתודולוגיות השונות ולהגביר את יעילותן לצורך בחינת סיכוני אשראי. כחלק מתהליך זה, אנו פונים למנפיקים ולמשקיעים לצורך קבלת הערותיהם. כאשר מדובר במתודולוגיה חדשה או בעדכון משמעותי של מתודולוגיה קיימת, S&P Global Ratings מבקשת משוב מהשוק לגבי המתודולוגיה המוצעת, לרבות בקשה לתגובות על שאלות ספציפיות. הפנייה לציבור מתבצע באמצעות "בקשה להערות" (Request for Comments).

  • בקשה לתגובת הציבור: שינוי מוצע לאופן ההשפעה של הערכתנו לניהול וממשל תאגידי, על דירוגי אשראי של תאגידים

    אחת מששת ההתאמות ש-S&P עושה לדירוג העוגן, בהתאם למתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים (19 לנובמבר, 2013), הוא לסוגיית הניהול והממשל התאגידי. אנו מציעים לשנות את האופן שבו הערכתנו לניהול וממשל תאידי עשוי להשפיע על דירוג העוגן של תאגידים לא-פיננסיים. השינוי המוצע אמור לבוא לידי ביטוי בטבלה 5 של המאמר " מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים", שפורסם ב- 19 בנובמבר 2013

    13/07/23
  • בקשה לתגובת הציבור: מתודולוגיה להערכת ניהול וממשל תאגידי של תאגידים

    אחת מששת ההתאמות ש-S&P עושה לדירוג העוגן, בהתאם למתודולוגיה הכללית לדירוג תאגידים (19 לנובמבר, 2013), הוא לסוגיית הניהול והממשל התאגידי. מאמר זה מפרט את המרכיבים השונים של צורת ההערכה ואת הקריטריונים ש-S&P בוחנת על מנת להגיע להערכה כוללת, וביניהם אופן ניהול סיכונים, מבנה הדיקטוריון, מאפייני הבעלים, בקרה ארגונית, ודיווח פיננסי. המאמר המתודולוגי המוצע אמור להחליף את המאמר "מתודולוגיה להערכת ניהול וממשל תאגידי של תאגידים" שפורסם ב- 13 בנובמבר 2012

    13/07/23