מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

פרסומי מתודולוגיה
תחום: ביטוח

  • כללי

  • מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת הלימות הון מותאם סיכון של חברות ביטוח | 15/11/23

    המאמר מפרט את ההנחות העומדות בבסיס מודל ההון מותאם הסיכון של חברות ביטוח חיים, ביטוח כללי, ביטוח בריאות ומבטחי משנה. אנו מעריכים את הלימות ההון של המבטח על בסיס מודל זה בשילוב גורמים איכותיים נוספים, לרבות מבנה ההון של המבטח, איכות הנכסים, הלימות הרזרבות, התאמות בין נכסים להתחייבויות, תלות במבטחי משנה, סיכוני ריכוזיות, תכנון ההון והגמישות הפיננסית..

  • מתודולוגיה: דרישות הון של חברות ביטוח אשראי מסחרי | 06/12/13

    המאמר מפרט את ההנחות העומדות בבסיס המודל שלנו לחישוב דרישות ההון המותאם לסיכון של חברות העוסקות בביטוח אשראי מסחרי