מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

תחום


ביטוח

על התחום

Standard & Poor's Maalot מספקת שירותי דירוג למגוון רחב של חברות ביטוח, תוך התאמה למאפייני החוסן הפיננסי וההתחייבויות השונות, לרבות: דירוג חברת ביטוח ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי בעלי הפוליסות וכן דירוג התחייבות של חברת הביטוח, לרבות חוב נחות ומכשירי הון מורכבים.

חיפוש לפי סקטור

פרסומים אחרונים

אין תוצאות חיפוש תחת ערך זה