מעבר לתפריט עליון מעבר לתוכן העמוד מעבר לתפריט תחתון מעבר לרכיב נגישות

צוות בכיר

עופר עמיר

מנהל צוות הנדל"ן S&P EMEA וצוות דירוגי החברות בישראל

יובל טורבטי

מנהל תחום פיתוח מתודולוגיה לדירוג תאגידים

איתי רפל

מנהל תחום תשתיות ורשויות מקומיות

גיל אברהמי

מנהל תחום נדל"ן יזמי וקבלנות

הילה פרלמוטר-עזר

מנהלת תחום נדל"ן מניב, תעשיה ומסחר

אייל עברון

מנהל תחום נדל"ן בצפון אמריקה

תמר שטיין

מנהלת תחום תעשיה, דיור מוגן, שירותים וחברת החזקה

לנה שוורץ

מנהלת תחום מוסדות פיננסיים

אייל לרר

מנהל מכירות ושיווק

גלית אופק

מנהלת שיווק תקשורת וקשרי משקיעים

גיא לוי

מנהל מערכות מידע ופיתוח

יפתח מרחבי

מנהל כספים ותפעול